Cameron yn ymosod ar iechyd yng Nghymru

Cyhoeddwyd
David CameronFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd David Cameron fod Llafur yng Nghymru wedi cwtogi gwariant ar y Gwasanaeth Iechyd

Mae David Cameron wedi ymosod ar y modd y mae Llafur wedi delio â'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

Dywedodd y Prif Weinidog fod pobl yn aros am fwy o amser am lawdriniaethau yng Nghymru, ac fe gyhuddodd Llywodraeth Cymru o gwtogi ar wario.

Fe wnaeth yr honiadau wrth geisio amddiffyn diwygio'r Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr - mae Llafur wedi galw arno i dynnu'r cynlluniau yn ôl.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod sylwadau Mr Cameron yn "gwbl anghywir".

18 wythnos

Yn Sesiwn Holi'r Prif Weinidog yn Nhŷ'r Cyffredin, dywedodd Mr Cameron fod y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru yn dangos oedd yn digwydd "heb fuddsoddi arian na diwygio".

Ychwanegodd fod traean o bobl yn disgwyl am fwy nag 18 wythnos i gael llawdriniaethau yng Nghymru.

Roedd Aelod Seneddol Llafur De Caerdydd a Phenarth, Alun Michael, wedi dweud y dylai Llywodraeth y DG roi'r gorau i'r Ddeddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol fyddai gerbron Tŷ'r Arglwyddi unwaith eto ddydd Mercher.

"Yr unig beth sydd angen rhoi'r gorau iddo yw sut mae Llafur yn delio â'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru," oedd ateb Mr Cameron.

'Cwbl anghywir'

Wrth ymateb i sylwadau Mr Cameron, dywedodd Gweinidog Iechyd Cymru, Lesley Griffiths: "Mae ffeithiau'r Prif Weinidog am Gymru'n gwbl anghywir.

"Yn amlwg, mae o dan deimlad oherwydd beirniadu'r diwygiadau i'r Gwansanaeth Iechyd yn Lloegr - diwygiadau sy'n draed moch.

"Gyda meddygon teulu, y BMA, nyrsys, bydwragedd, undebau llafur a hyd yn oed rai o fewn ei blaid ei hun yn barod i feirniadu ei gynlluniau, rhaid gofyn y cwestiwn - A yw'r enw 'Custer' yn golygu rhywbeth i'r Prif Weinidog?

"I'r gwrthwyneb, mae Llywodraeth Cymru yn falch o gael mandad pobl Cymru i redeg y Gwasanaeth Iechyd - yr hyn nad oes gan y Prif Weinidog."

Eitem ddrutaf

Cyhuddodd y Prif Weinidog Lywodraeth Cymru o dorri gwariant ar iechyd o £400 miliwn - neu 6.5% - a dywedodd fod 27% o bobl yng Nghymru yn disgwyl am fwy na chwe wythnos cyn cael gwasanaeth diagnostig o'i gymharu â 1% yn Lloegr.

"Dyna gewch chi gan Lafur," meddai, "dim arian, dim diwygio, dim gwasanaethau iechyd gwerth chweil."

Gyda chyllideb o dros £6 biliwn y flwyddyn, iechyd a gofal cymdeithasol yw'r eitem ddrutaf yng nghyllideb Llywodraeth Cymru.

Fe fydd gwariant yn cynyddu dros y ddwy flynedd nesaf ond ni fydd yn codi gyda chwyddiant.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol