Litrau o ddisel wedi gollwng ar ôl damwain

Map Image copyright bbc

Cafodd gwasanaethau brys eu galw i ddamwain yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi arwain at ollwng litrau sylweddol o ddisel.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar yr A483 yn Ffairfach.

Mae tancer olew wedi gollwng tua 2,000 litr o ddisel.

Mae'r ffordd wedi cau i'r ddau gyfeiriad rhwng Ffordd Bethlehem (A476) a Stryd Fawr Llandybie (Ffordd Blaenau y B4556).

Caiff traffig eu dargyfeirio yn yr ardal.

Fe fu diffoddwyr tân o Rydaman ac uned gwarchod yr amgylchedd o Lanelli yn diogelu'r ardal.

Mae tîm o arbenigwyr Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau ar y safle.

Fe adawodd y diffoddwyr tân am 1.30pm.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.