£4m o hwb i drefi Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Canol tref ShottonFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw adfer canol y trefi er mwyn rhoi hwb i fusnesau

Mae £4 miliwn ychwanegol yn cael ei wario ar wella economi trefi lleol yng ngogledd ddwyrain Cymru.

Y gobaith yw adfer canol y trefi er mwyn rhoi hwb i fusnesau a chreu rhagor o swyddi.

Bydd yr arian ychwanegol yn galluogi cynghorau Sir Y Fflint a Wrecsam barhau â'r gwaith i wella trefi sy'n cynnwys Y Bwcle, Yr Wyddgrug, Y Fflint, Treffynnon, Shotton, Saltney, Cei Connah a Queensferry.

Cafodd y buddsoddiad ei gyhoeddi gan Alun Davies, Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd Llywodraeth Cymru gan fod y cynllun yn cynnwys £3m o arian Ewropeaidd.

'Helpu masnachwyr'

Daw'r gweddill o'r awdurdodau lleol.

Dywedodd Mr Davies: "Bydd adfer canol trefi yn Sir Y Fflint a Wrecsam yn cynnig cyfleoedd newydd i unigolion a busnesau am fydd rhagor o fuddsoddiad yn cael ei ddenu i'r ardal.

"Dyma enghraifft arall o sut y mae arian yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith positif ar ein cymunedau gan gynyddu cyfleoedd cyflogi a hybu Entrepreneuriaeth".

Yn Sir Y Fflint, bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio fel rhan o'r Cynllun Gweithredu Trefol i wella apêl weladwy canol y trefi ac annog buddsoddiad gan y sector preifat.

Mae pobl busnes lleol yn cytuno bod angen gwariant ychwanegol.

"Byddai'n dda i annog rhagor o fasnachwyr i ddod i'r dref," meddai Martin Levine, perchennog ESP Bridal yn Queensferry.

Help i fasnachwyr

"Mae pobl yn ein hadnabod fel 'tref y takeaway'.

"Efallai byddai'n syniad i'r cyngor gynnig ychydig o arian i helpu masnachwyr gwella tu blaen eu siopau er mwyn gwneud pethau i edrych yn well."

Mae Angie Lloyd, rheolwr siop elusen Claire House, Yr Wyddgrug, yn fwy ffyddiog am ddyfodol ei thref.

"Mae 'na farchnadoedd ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn, sy'n wych i'r siopau," meddai.

"Mae yna ddigonedd yn mynd ymlaen yma.

"Ond mae tref Cei Connah wedi colli ei marchnad.

"Dwi'n cofio fo'n brysur iawn fel plentyn, ond rŵan mae o'n anodd i'r masnachwyr, ac mae llawer o'r siopau'n wag.

"Mae Bwcle hefyd angen canolfan feddygaeth newydd ac mae'r bobl hŷn yno yn dibynnu ar siopau bach y stryd fawr, felly mae'n bwysig eu bod yn parhau."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol