BBC Cymru Fyw

Dyfodol elusen yn y fantol?

Published
image copyrightOther
image captionElusen: Honiadau o gamreoli ariannol

Mae dyfodol elusen lleiafrifoedd ethnig mwyaf amlwg Cymru yn y fantol wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi adroddiad am honiadau o anghysondebau ariannol.

Fore Iau daeth tystiolaeth i law bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn cyhuddiadau yn erbyn AWEMA - Cynghrair Lleiafrifoedd Ethnig Cymru - yn 2007.

Roedd hynny dair blynedd ar ôl yr adroddiad cyntaf wnaeth feirniadu'r elusen.

Mae AWEMA a'i phrif weithredwr Naz Malik wedi bod yn destun cyhuddiadau o gamweinyddu ariannol a bwlian ers wythnosau ac mae ei chyllid wedi ei rhewi gan Lywodraeth Cymru.

Beirniadaeth gynyddol

Cafwyd beirniadaeth gynyddol o ymddygiad Llywodraeth Cymru gan y gwrthbleidiau yn enwedig yn sgil canfod adroddiad yr wythnos hon oedd wedi argymell rhewi cyllid AWEMA yn 2004.

Mae gohebiaeth rhwng AWEMA a Llywodraeth Cymru o 2007 wedi dod i ddwylo'r BBC sy'n cynnwys rhagor o gyhuddiadau ynghylch yr elusen a'i phrif weithredwr.

Disgwylir i Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Cymru, gyhoeddi casgliadau'r ymchwiliad diweddara i AWEMA mewn datganiad ysgrifenedig i aelodau'r cynulliad ddydd Iau.

Mae Mr Malik wedi gwrthod gwneud unrhyw sylw tan fod yr ymchwiliad wedi ei gwblhau.

Mae'r Ceidwadwyr wedi cyhuddo'r Llywodraeth o weithredu'n araf deg ac wedi sôn am gysylltiadau Mr Malik â'r blaid Lafur.

Mae Llafur wedi cyhuddo'r Ceidwadwyr o geisio eu pardduo.

Mae'r elusen AWEMA yn ymdrin â £8.5 miliwn o arian cyhoeddus, gan ei ddosbarthu i grwpiau lleiafrifol ethnig ledled Cymru.

Straeon perthnasol

  • Elusen: Rhybudd yn 2004 i beidio ag ariannu