Heddlu'r Met yn arestio pedwar

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Llundain wedi cadarnhau bod pedwar o ddynion wedi eu harestio yn ne Cymru ar amheuaeth o fod ag arian ar gyfer dibenion terfysgaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Mewn cyrchoedd rhwng Chwefror 2 a 3 fe wnaeth Swyddogion Gwrth Derfysgaeth Heddlu'r Met arestio pedwar o ddynion.

"Cafodd dau o'r dynion, 34 oed a 45 oed, eu harestio mewn safle masnachol ym Mhontardawe.

"Fe arestiwyd dyn 38 oed mewn tŷ yn Abertawe, a dyn 37 oed mewn tŷ ym Mhowys.

"Aed â'r pedwar i orsaf yr heddlu yn Llundain a'u rhyddhau ar fechnïaeth tan fis Mai."