E. coli 'wedi cael ei waredu' o gaeau chwarae Trefriw

Llifogydd yn Nyffryn Conwy (llun Alison Barber) Image copyright Other
Image caption Mae Trefriw a'r ardal gyfagos wedi diodde llifogydd ae sawl achlysur

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn ffyddiog bod y bacteria E. coli wedi cael ei ddileu o gaeau chwarae ym mhentref Trefriw yn Nyffryn Conwy.

Bu'n rhaid cau rhan o'r cae chwarae ym mis Medi wedi llifogydd.

Daeth lefelau uchel o E. coli i'r amlwg ar ôl i'r dŵr gilio, a charthion anifeiliaid oedd yn gyfrifol fwy na thebyg.

Mae'r Asiantaeth wedi cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o ran y gwaith o leihau risg E. coli ar y caeau chwarae.

Ar ôl llifogydd, pan gafodd dŵr yn sefyll ar y caeau eu profi, gwelwyd fod mwy na'r disgwyl o E. coli'n bresennol.

Cafodd rhan o'r Cae Swings isaf ei ffensio gan y cyngor sir chymerwyd rhagor o brofion.

Cadarnhaodd profion mis Rhagfyr fod lefelau E. coli wedi disgyn i'r normal, tynnwyd y ffens oedd yn cadw pobl allan ac erbyn hyn mae'r parc ar agor fel arfer.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru hefyd yn gwneud gwaith i wella draeniau'r parc ac i'w adfer i'w gyflwr cyn y llifogydd.

Mae yna gynlluniau i ffensio'r tir ac i brofi eto os ceir rhagor o lifogydd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.