Angen i gefnogwyr godi arian

  • Cyhoeddwyd
Lleoliad yr eisteddle (Llun: youresupposedtobeathome.com)Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yn rhaid i'r clwb wario tua £70,000 a'r nod yw i'r cefnogwyr godi tua £30,000

Mae yna alw ar gefnogwyr clwb pêl droed Bae Colwyn i godi arian ar gyfer eisteddle newydd er mwyn helpu'r clwb i gadw ei le yn y gynghrair.

Mae'r cynllun yn rhan o welliannau sydd eu hangen er mwyn sicrhau fod y clwb yn cael aros yng nghynghrair gogledd y Blue Square Bet.

Bydd yn rhaid i'r clwb wario tua £70,000 a'r nod yw i'r cefnogwyr godi tua £30,000.

Mae'r clwb yn ffyddiog y gallan nhw gyflawni'r gwaith erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd mis Mawrth.

Llwyddiant

"Does genyn ni ddim dewis, fe fyddwn ni'n gwneud y gwaith," meddai swyddog y wasg Clwb pêl droed Bae Colwyn, Mark Williams.

"Mae'r clwb wedi 'dioddef yn sgil ein llwyddiant' wedi inni gael ein dyrchafu ddwywaith mewn cyfnod byr," meddai.

"Mae yna nifer o dasgau eraill sydd angen eu cyflawni yn ogystal ag adeiladu'r eisteddle newydd gan gynnwys seddi newydd, giatiau tro newydd, creu estyniad newydd i'r ystafelloedd newid, ac uwchraddio'r llifolau," meddai.

Dywedodd Mr Williams y byddai'r rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei gyflawni yn ystod yr wythnosau nesaf gan ychwanegu mai adeiladu'r eisteddle fyddai'r dasg fwyaf.

"Mae'r seiliau eisoes wedi eu gosod ond mae'n rhaid inni osod y to a symud y seddi.

"Rydyn ni wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg yn y gorffennol ac rydyn ni wedi llwyddo bob tro."

Mae cyfarfod arbennig wedi'i drefnu ar gyfer cefnogwyr, cyfranddalwyr a chyfarwyddwyr y clwb yn y tŷ clwb am 5.30pm ddydd Sadwrn yn dilyn y gêm gartref yn erbyn Halifax.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol