Ffilmiau byrion gan ddisgyblion

  • Cyhoeddwyd
Ffilm animeiddiedig am gamddefnyddio cyffuriauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cynllun ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru

Bydd cyfres o ffilmiau byrion wedi eu hanimeiddio am beryglon alcohol a chyffuriau yn cael eu dangos mewn pedwar ysbyty yn ne Cymru.

Cafodd y ffilmiau eu paratoi gan ddisgyblion Ysgol Gyfun Maesteg.

Testun y ffilmiau yw pryderon y disgyblion am faterion yn eu cymunedau, a digwyddiadau go iawn y maen nhw wedi gweld neu glywed amdanyn nhw.

Gydol mis Chwefror, bydd y ffilmiau'n cael eu dangos mewn adrannau damweiniau, ffreuturiau ac adrannau cleifion allanol ysbytai yn Abertawe, Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y cynllun ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Ieuenctid Heddlu De Cymru, ac mae'n cael ei redeg gan gymdeithas atal troseddu lleol a'r tîm plismona cymunedol.

Syniadau a'r gwaith

Dywedodd y Swyddog Cefnogol Plismona Cymunedol Bella Rees bod 13 o bobl ifanc rhwng 12 a 13 oed yn rhan o'r cynllun.

"Nhw wnaeth ddewis camddefnydd o alcohol a chyffuriau fel problem bwysig yn y gymuned."

Fe gafodd y criw gymorth gan animeiddwyr proffesiynol i baratoi'r pedair ffilm, ond dywedodd Ms Rees mai'r disgyblion gafodd y syniadau a gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith caib a rhaw.

"Fe gymrodd yr oedolion gam yn ôl, a'r disgyblion wnaeth y cyfan o ysgrifennu stori-fyrddau i greu'r cymeriadau sy'n ymddangos ar y sgrin a gwneud y gwaith trosleisio."

Negeseuon cymunedol

Y bwriad wrth baratoi'r ffilmiau oedd eu dangos i ddisgyblion eraill yn unig.

Ond dywedodd Ms Rees bod rheolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi cael clywed am y cynllun a chytuno i'w dangos mewn ysbytai.

Dywedodd llefarydd ar ran y Bwrdd Iechyd: "Mae gennym sgriniau gwybodaeth yn ein pedwar prif ysbyty - Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont, Castell-nedd Port Talbot, Singleton a Threforys.

"Maen nhw mewn ardaloedd lle mae pobl yn eistedd megis adrannau damweiniau, ffreuturiau a chleifion allanol.

"Y bwriad yw cynnwys negeseuon cymunedol arnynt hefyd, yn enwedig rhai sy'n allweddol i iechyd cyhoeddus, ac rydym wrth ein bodd i fedru dangos yr animeiddio gwych a grëwyd gan y bobl ifanc yma."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol