Carcharu am gynllun bomio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe blediodd y pedwar, Mohammed Chowdhury, Shah Rahman, Gurukanth Desai ac Abdul Miah, yn euog i gynllunio i ffrwydro bom

Mae pedwar dyn, gan gynnwys dau frawd o Gymru, wedi cael eu carcharu am gynllunio i ffrwydro bom yn y Gyfnewidfa Stoc yn Llundain.

Yn Llys y Goron Woolwich, Llundain, dedfrydwyd Gurukanth Desai o Gaerdydd i 12 mlynedd o garchar a'i frawd Abdul Miah am 16 mlynedd a 10 mis.

Fe blediodd Desai a Miah, yn ogystal â Mohammed Chowdhury a Shah Rahman, y ddau o Lundain, yn euog i gyhuddiad o gymryd rhan mewn gweithgareddau wrth baratoi ar gyfer troseddau terfysgol.

Dedfrydwyd Chowdhury i 13 mlynedd a 8 mis o garchar, a Rahman i 12 mlynedd.

Cafodd y pedwar, blediodd yn ddieuog yn wreiddiol, eu harestio ym mis Rhagfyr 2010.

Toiledau'r Gyfnewidfa Stoc

Roedd y ddau frawd, Gurukanth Desai, 30 oed o Stryd Albert yng Nghaerdydd ac Abdul Miah, 25 oed o Heol Parc Ninian, wedi pledio'n euog i baratoi ar gyfer troseddau terfysgol, sef cynllunio i osod dyfais ffrwydrol yn nhoiledau'r Gyfnewidfa Stoc.

Yn ogystal, plediodd Omar Latif, 28 oed o Stryd Neville, Caerdydd, yn euog i fynychu cyfarfodydd gyda'r bwriad o helpu eraill i baratoi neu gyflawni gweithredoedd terfysgol.

Cafodd ei garcharu am 10 mlynedd a 4 mis.

Mae pedwar o ddynion eraill wedi eu carcharu am gyhuddiadau yn ymwneud â therfysgaeth ac wedi cael dedfrydau amrywiol o 5-12 mlynedd dan glo.

Clywodd y llys fod y diffynyddion wedi cwrdd oherwydd eu bod yn aelodau o grwpiau radicalaidd.

Roedden nhw wedi cadw mewn cysylltiad ar y we, ffonau symudol a chyfarfodydd wedi eu trefnu o flaen llaw.

Maer Llundain

Daeth i'r amlwg fod y rhai blediodd yn euog i dargedu'r Gyfnewidfa Stoc am anfon bomiau drwy'r post cyn Nadolig 2010.

Roedden nhw hefyd wedi trafod lansio ymosodiad tebyg i'r un gafwyd ym Mumbai yn India.

Roedd rhestr y daethpwyd o hyd iddi yn cynnwys enwau a chyfeiriadau Maer Llundain, Boris Johnson, dau rabi, Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau a'r gyfnewidfa.