Pencampwriaeth yn 'hwb i'r gogledd'

Canolfan Ddigwyddiadau Prc Eirias Image copyright bbc
Image caption Cafodd Canolfan Ddigwyddiadau Parc Eirias ei agor yn swyddogol ym mis Tachwedd 2011

Bydd cynnal gemau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad dan 20 oed yn hwb anferth i Ogledd Cymru ac i rygbi, medd y Prif Weinidog Carwyn Jones.

Cafodd y gêm gyntaf yn erbyn Yr Alban ei chynnal nos Wener yng nghanolfan newydd Parc Eirias ym Mae Colwyn, ac roedd y stadiwm dan ei sang gyda 5,500 o docynnau wedi eu gwerthu.

Enillodd Cymru 28-15 yn erbyn yr Alban gan sgorio tri chais - un gan y cefnwr Ross Jones a'r ddwy arall gan yr asgellwr Luke Morgan.

Fe fydd pob un o gemau adref dan 20 oed Cymru yn cael eu chwarae ym Mae Colwyn yn y bencampwriaeth eleni.

Mae denu'r gystadleuaeth yno yn newyddion da i'r dref yn ogystal, medd Mr Jones.

Agorwyd y ganolfan gwerth £6.5 miliwn ym mis Tachwedd gan Mr Jones, ac mae Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu £4.8 miliwn tuag ato drwy'r Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd.

'Cyffrous'

Dywedodd Mr Jones: "Mae'r datblygiad hwn yn un cyffrous i Fae Colwyn ac i Ogledd Cymru, ac mae'n newyddion da fod y cyfleuster eisoes yn profi ei werth drwy gynnal y gemau dan 20.

"Mae'r datblygiad yn rhan hanfodol o'r gwaith adnewyddu sy'n digwydd ar hyd arfordir y Gogledd.

"Nid yn unig mae'n hwb i'r economi leol ond fel canolfan Undeb Rygbi Cymru yn y Gogledd bydd hefyd yn annog diddordeb mewn rygbi yn yr ardal.

"Hoffwn ddymuno pob lwc i dîm dan 20 Cymru wrth iddyn nhw chwarae ym Mharc Eirias am y tro cyntaf."

Mae Parc Eirias yn cynnwys cyfleusterau cynadleddau a dosbarthiadau yn ogystal â champfa ac offer dadansoddi chwaraeon perfformiad uchel, lle mae Undeb Rygbi Cymru'n lleoli ei Academi Rygbi ar gyfer Gogledd Cymru.

Straeon perthnasol