Cyngherddau a sioeau'r Urdd 2012

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yr Eisteddfod ar dir Coleg Meirion Dwyfor Glynllifon ger Caernarfon rhwng Mehefin 4 a 9 2012

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi arlwy rhai o sioeau a chyngherddau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Eryri 2012.

Ymhlith yr artistiaid y mae Rhys Meirion, Tudur Owen, John Eifion, Glain Dafydd a Chôr Glanaethwy.

Fe fydd cwmni'r Frân Wen yn gyfrifol am lwyfannu gan ieuenctid Eryri gyda thua 130 o ieuenctid y fro yn y cynhyrchiad yn Galeri.

Bydd dros 300 o blant ysgolion cynradd yr ardal yn diddanu cynulleidfaoedd yn y Pafiliwn yn ystod yr wythnos.

Rhys Meirion, Tudur Owen, Côr Glanaethwy a Chwmni Dawns Bangor fydd rhai o'r sêr fydd yn rhan o'r cyngerdd agoriadol nos Sul, Fehefin 3.

Yn ogystal, bydd enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel, Glain Dafydd yn rhan o'r arlwy ynghyd â phedwarawd o gyn-enillwyr yr Urdd sef John Eifion, Helen Medi, Iwan Wyn Parry a Siân Eirian.

Cyfoes

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Rhys Meirion fydd un o'r artistiaid

Bydd côr o aelwydydd yr ardal hefyd ar y llwyfan yn ogystal â chast y sioe ysgolion cynradd a'r sioe ieuenctid.

'Sbri!' fydd y sioe ieuenctid sydd wedi ei lleoli mewn ysgol uwchradd gyda chriw o ddisgyblion yn gwirioni ar ganu a dawnsio.

Bydd y perfformiad yn cynnwys amrywiaeth o ganeuon poblogaidd Cymraeg wedi eu haddasu mewn arddulliau cyfoes.

Beth Angell sy'n gyfrifol am y sgript gydag Iola Ynyr yn Cyfarwyddo ac Owain Gethin Davies yn Gyfarwyddwr Cerdd y sioe.

Ar y nos Fawrth a nos Fercher y bydd y sioe blant yn y Pafiliwn yn dehongli hanes ardal Eryri dros y blynyddoedd yn 'Ar Gof a Chadw'.

Ken Hughes fydd yn cyfarwyddo ynghyd â thîm o athrawon a gwirfoddolwyr.

'Arlwy gyffrous'

Dywedodd Aled Siôn, Cyfarwyddwr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, "Mae'n bleser cyhoeddi arlwy gyffrous a chanddo apêl eang ar drothwy Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Eryri.

"O'r foment y seinir y nodyn gyntaf yn Galeri, Caernarfon nos Wener Mehefin 1, gallwn edrych ymlaen at berfformiadau o safon fydd yn diddanu ac yn creu bwrlwm.

"Mae'r ymarferion eisoes wedi cychwyn ar gyfer 'Sbri!' ac 'Ar Gof a Chadw' ac edrychwn ymlaen at ddilyn eu cynnydd dros y misoedd nesaf."

Mae tocynnau ar gael drwy ffonio 0845 257 1639 neu drwy'r wefan urdd.org/eisteddfod.

Straeon perthnasol