Prif Swyddog Meddygol: Poeni am oryfed

Cyhoeddwyd
Dyn yn yfed cwrwFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Dr Tony Jewell yn galw ar bobl i beidio yfed yn ormodol

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi dweud bod y gêm rygbi ryngwladol rhwng Iwerddon a Chymru wedi arwain at gynnydd mewn damweiniau oherwydd bod pobl yn yfed gormod.

Mae'r Dr Tony Jewell yn galw ar bobl i beidio yfed yn ormodol cyn y gêm rygbi ryngwladol rhwng Cymru a'r Alban yng Nghaerdydd ddydd Sul.

Dywedodd fod yna gynnydd yn nifer y galwadau dderbyniodd y gwasanaeth ambiwlans yn ystod buddugoliaeth Cymru dros y Gwyddelod ddydd Sul diwethaf.

Mae Dr Jewell hefyd yn galw ar bobl i feddwl am ba wasanaeth y dylen nhw alw pe bai nhw angen help meddygol.

'Yfed yn synhwyrol'

"Bu'n rhaid i Wasanaethau Ambiwlans Cymru ymdopi â chynnydd mewn anafiadau a gafodd eu hachosi gan anafiadau mewn cartrefi, trais, a chwympiadau yn ystod y gêm benwythnos diwethaf," meddai Dr Jewell.

"Bu'r cynnydd hwn yn gysylltiedig â goryfed ac roedd hyn yn ychwanegol i'r pwysau gaeafol mae'r gwasanaethau brys yn gorfod dioddef, yn enwedig yn ystod y cyfnod hwn o dywydd oer iawn."

Dywedodd Dr Jewell ei fod yn gobeithio y byddai pobl yn dathlu wrth i Gymru chwarae yn erbyn Yr Alban ddydd Sul, ond fe anogodd pobl i yfed yn synhwyrol.

"Peidiwch â gadael i alcohol ddistrywio ysbryd Pencampwriaeth y Chwe Gwlad," meddai.

"Yfwch o fewn lefelau sydd wedi eu hargymell."

Dywedodd mai galw 999 oedd yr opsiwn gorau pe bai rhywun yn tagu, yn profi poenau yn eu brest, wedi llewygu neu yn colli llawer o waed.

O ran achosion eraill awgrymodd Dr Jewell y dylai pobl gysylltu â llinell gymorth Galw Iechyd Cymru (0845 46 47) yn gyntaf.

Mae cyngor Dr Jewell yn dilyn ymgyrch gan Lywodraeth Cymru i daclo'r broblem o'r cynnydd mewn lefelau cam-drin domestig yn ystod cyfnod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Gall unrhyw un sy'n dioddef effaith cam-drin domestig yng Nghymru ffonio Llinell Gymorth Cymru ar gyfer Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol ar 0808 80 10 800 i gael gwybodaeth a chyngor dwyieithog, 24 awr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol