Pryder canolfannau preswyl

  • Cyhoeddwyd
AlcoholFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 91 o bobl eu cyfeirio am driniaeth preswyl yn 2011

Mae asiantaethau sy'n ceisio helpu pobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol yn dweud bod eu dyfodol yn ansicr oherwydd eu bod yn ei chael hi'n anodd denu cleientiaid.

Yn ôl ffigyrau swyddogol cafodd 91 o boblo Gymru eu cyfeirio at unedau o'r fath y llynedd.

Aeth bron i 50% i unedau yn Lloegr er bod llefydd ar gael yng Nghymru.

Dywedodd unedau 'Rehab' yng Nghymru wrth raglen Eye on Wales, Radio Wales, fod lleihad yn nifer eu cleientiaid yn golygu dyfodol ansicr.

"Mae cyllideb i gynnal unedau triniaeth o'r fath yn gyfyng iawn," meddai Clive Wolfendale, prif weithredwr gwasanaeth cyffuriau CAIS.

Yn ôl ffigyrau Llywodraeth Cymru cafodd £1 miliwn ei wario ar gyfer rhoi triniaeth i 91 o bobl o Gymru y llynedd.

Byrddau cynllunio

Aeth 41 o'r rhain i Loegr.

"Mae'r ddwy neu dair blynedd diwethaf wedi bod yn anodd - mae yna leihad yn y bobl o Gymru ac o'r tu allan i Gymru sydd am gael triniaeth," meddai Mr Wolfendale.

"Oni bai ein bod yn wynebu'r broblem fe fydd hi'n anoddach i barhau i gynnig gwasanaeth - mae'n bosib y bydd yn golygu diwedd ar wasanaethau preswyl yng Nghymru."

Mae adroddiad gan Alcohol Concern Cymru yn galw am sefydlu byrddau cynllunio yn seiliedig ar ffiniau fyrddau iechyd Cymru.

Byddai'r rhain wedyn yn gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau gan awdurdodau lleol Cymru.

Dywedodd Andrew Misell, rheolwr Alcohol Concern Cymru: "Byddai'n dda cael mwy o gysondeb, byddai hyn yn rhoi mwy o sicrwydd i wasanaethau ar gyfer y dyfodol....sicrwydd y byddai yna gysondeb o fewn ardal benodol wrth gynnig gwasanaethau."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod trafodaethau yn cael eu cynnal gydag asiantaethau comisiynu yn y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol ynglŷn â'r defnydd o wasanaethau sy'n trin pobl sy'n gaeth i alcohol neu gyffuriau.

Fe fydd adolygiad o fyrddau cynllunio yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach ym mis Chwefror.

Dywedodd fod yna ystyriaeth yn cael ei roi ar gyfer datblygu rhestr darparwyr ar gyfer Cymru gyfan.

Ond pwysleisiodd y byddai blenoriaeth yn cael ei roi i anghenion yr unigolyn.

Bydd rhaglen Eye On Wales i'w chlywed ar BBC Radio Wales am 12.03 dydd Sul Chwefror 12.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol