Rhybudd am bolisïau gwarantau ceir 'diwerth'

  • Cyhoeddwyd
Rachel Treadaway-Williams, gohebydd X-Ray yn ceisio holi Harby Panesar
Disgrifiad o’r llun,
Harby Panesar: Dim am wneud sylw tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal

Mae rheoleiddwyr ariannol yn ymchwilio ar ôl i gwmni oedd yn gwerthu gwarantau ceir fynd i'r wal.

Fe wnaeth rhai cwsmeriaid honni fod polisïau a werthwyd iddyn nhw yn ddiwerth.

Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi darganfod nad oedd rhai polisïau a werthwyd gan Motorcar Elite (2008) wedi eu cefnogi gan warantwyr.

Cafodd Motorcar Elite (2008) ei sefydlu gan Harby Panesar yn Llanilltud Fawr.

Ar y pryd ymddangosodd ar raglen deledu, pan soniodd am wario £20,000 ar barti pen-blwydd ei ferch.

Mae o nawr yn fethdalwr, ond yn mynnu fod y polisïau a werthwyd wedi eu gwarantu'n llawn.

Diwerth

Roedd ymchwil gan raglen X-Ray BBC Cymru wedi darganfod fod Motorcare Elite (2008) wedi gwerthu gwarantau ceir i werthwyr moduron, oedd yn eu tro wedi'u gwerthu i gwsmeriaid.

Yn ôl y cwmni, roedd y polisïau wedi'u cefnogi gan warantwyr yswiriant.

Ond wedi i'r cwmni fynd i'r wal, daeth i'r amlwg nad oedd rhai o'r polisïau wedi'u cefnogi a'u bod yn ddiwerth.

Dywed datganiad gan yr Awdurdod Gwasanaethau Cyllid, yr FSA: "Pe bai chi'n un o gwsmeriaid cwmni yswiriant Motorcare Elite, mae yna bosibilrwydd fod polisi wedi ei werthu i chi sy'n ddiwerth.

"Mae gwybodaeth rydym wedi ei weld yn awgrymu fod Motorcare wedi gwerthu polisïau heb gofrestru manylion a phremiwm rhai cwsmeriaid."

Yn ôl gwaith ymchwil X-Ray, a barodd dri mis, mae'n ymddangos fod y cwmni wedi creu enwau ffug ar gyfer gwarantwyr yswiriant.

Roedd rhai polisïau'n cael eu cefnogi gan gwmni o'r enw Marine and General Insurance Company, oedd â chyfeiriad yn Llundain.

Ond methodd ymchwiliad a dod o hyd i'r cwmni.

'Dim cofnod'

Roedd Adrian Reynold, o Gwmcarn, wedi prynu polisi £700 ar gerbyd Nissan a brynodd mewn arwerthiant.

Pan geisiodd Mr Reynold hawlio am waith atgyweirio gwerth dros £1,200, dywedodd Alpha Insuance nad oedd unrhyw gofnod o'r polisi yr oedd wedi talu amdano.

Dywed y cwmni nad oedden nhw'n gwerthu'r math o bolisi oedd yn eiddo i Mr Reynold.

Un arall a brynodd bolisi oedd Andrew Rafferty o Hirwaun.

Dywedodd iddo wynebu cryn oedi ar ôl hawlio ar ei bolisi ym mis Ionawr 2011.

Pan aeth y cwmni i'r wal ym mis Mawrth, cafodd Mr Rafferty wybod fod manylion yn dangos fod y cais am yswiriant wedi'i dalu.

Mae cwmni Motorcare bellach wedi'i ddiddymu a'r perchennog Mr Panesar wedi'i gadarnhau yn fethdalwr.

Dywedodd nad oedd yn gallu gwneud unrhyw sylw oherwydd ymchwiliad yr FSA.

Pan holwyd ef gan y rhaglen, dywedodd nad nawr oedd yr amser i egluro pethau, ond mynnodd fod y polisïau wedi eu gwarantu.

Bydd rhaglen X-Ray i'w gweld ar BBC One Wales ar nos Lun, Chwefror 13, am 7:30pm.

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol