BBC Cymru Fyw

Tri dyn o flaen llys wedi'u cyhuddo o lofruddiaeth

Published
image copyrightBBC news grab
image captionMae'r heddlu yn dal i apelio am wybodaeth
Mae tri dyn wedi bod o flaen Ynadon Castell-nedd wedi eu cyhuddo o lofruddiaeth.
Mae William Desmond Rogers, 45 oed, heb gyfeiriad penodol, Shaun William Rogers, 24, a Paul David Evans, 49, y ddau o Bort Talbot, wedi'u cyhuddo o lofruddio David John Eaves rhwng Chwefror 8 ac 11.
Cafodd corff y dyn 43 oed o Sandfields, Port Talbot, ei ddarganfod mewn adeilad ym Mhentyla am 8.06am ddydd Gwener.
Roedd y dynion yn y doc ar wahân yn cadarnhau eu manylion.
Clywodd y llys y byddai'r achosion yn cael eu trosglwyddo i Lys y Goron Abertawe ble bydd gwrandawiad rhagarweiniol ar Chwefror 21.
Cafodd y tri dyn eu cadw yn y ddalfa.
Yn y cyfamser, mae Heddlu'r De wedi gofyn unwaith eto i unrhyw un â gwybodaeth i'w ffonio ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555111.
Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Dorian Lloyd, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Er bod tri dyn wedi cael eu cyhuddo rydym yn dal i annog unrhyw un yn y gymuned sydd â gwybodaeth i gysylltu â'r heddlu.
"Rydym yn awyddus yn benodol i siarad ag unrhyw un welodd neu a glywodd unrhyw beth amheus yn ardal Pentyla ym Maglan nos Iau (Chwefror 9) hyd at oriau mân y bore ddydd Gwener (Chwefror 10)."