Lisa Francis yn gadael y Ceidwadwyr Cymreig

  • Cyhoeddwyd
Lisa FrancisFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Lisa Francis fod angen gwneud i aelodau cyffredin y blaid deimlo'u bod yn perthyn

Mae cyn-Aelod Cynulliad wedi gadael y Ceidwadwyr Cymreig oherwydd ei bod yn "anghytuno â'r modd y mae'r blaid yn cael ei harwain".

Galwodd Lisa Francis am well cyfathrebu gydag aelodau cyffredin y blaid, sydd "angen teimlo eu bod yn rhan o bethau".

Dywedodd y cyn-Aelod dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru mai "ond ychydig o awydd sydd 'na o fewn y blaid am newid cadarnhaol i'r cyfeiriad hwn".

Yn ôl yr Aelod Seneddol Glyn Davies fe fydd Ms Francis yn "golled fawr" i'r blaid.

Roedd Ms Francis, fu'n Aelod Cynulliad rhwng 2003 a 2007, wedi egluro ei rhesymau dros adael y Ceidwadwyr mewn datganiad ar ei gwefan.

'Teimlad o berthyn'

"Er nad oes modd gwadu fod y Ceidwadwyr Cymreig wedi gwneud yn dda mewn etholiadau diweddar, dydw i ddim yn credu fod y ffordd mae'r blaid yn cael ei harwain yn golygu o reidrwydd y bydd modd cynnal y canlyniadau da yma ac yn bwysicach, y bydd modd denu aelodau newydd ac apelio i bobl o bob cefndir," meddai.

"Does yna'r un unigolyn ar fai am y problemau hyn, ond fel y dangoswyd yn y problemau cyfathrebu adeg canslo'r Gynhadledd Gymreig yn ddiweddar, mae angen ad-drefnu ar lawr gwlad ac yn y canghennau.

"Rwy'n credu y byddai unrhyw un yn cytuno fod datblygiad unrhyw sefydliad yn dibynnu ar enw da. Yn fy marn i, er mwyn gwella hyn, mae angen i'r Ceidwadwyr Cymreig wella eu dulliau marchnata a gwasanaethu eu haelodau'n iawn."

Dywedodd Ms Francis, sydd â gwesty yn Aberystwyth, ei bod angen gweld tystiolaeth fod aelodau cyflogedig y blaid yng Nghymru yn cael eu rheoli o ran perfformiad, a galwodd am well cyfathrebu rhwng bwrdd rheoli'r blaid ac aelodau cyffredin.

"Mae aelodau eisiau teimlo eu bod yn perthyn a bod eu barn yn cael ei werthfawrogi," meddai.

"Mae hyn yn golygu cysylltu'n rheolaidd ac nid dim ond gofyn iddyn nhw ddosbarthu taflenni adeg etholiad!"

Dywedodd Glyn Davies, Aelod Seneddol y Ceidwadwyr yn Sir Drefaldwyn, ei fod yn drist i weld Ms Francis yn gadael y blaid.

"Mae Lisa'n berson cadarn, ac yn golled fawr," meddai mewn neges ar wefan Twitter.

Hefyd ar Twitter, dywedd yr Aelod Cynulliad Darren Millar: "Trist i ddarllen fod Lisa Francis wedi gadael ei phlaid.

"Roedd Lisa yn Aelod Cynulliad Ceidwadol da ac rwy'n drist i weld hi'n mynd."

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi cael cais i ymateb.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol