BBC Cymru Fyw

Protest yn erbyn llwybr ysgol drwy fynwent

Published
image copyrightBBC news grab
image captionDaeth tua 30 o bobl i brotestio y tu allan i Fynwent Llanbeblig fore Llun
Roedd tua 30 o brotestwyr y tu allan i fynwent yng Nghaernarfon ddydd Llun.
Maen nhw'n gwrthwynebu cynlluniau i agor llwybr ar gyfer plant ysgol drwy'r fynwent.
Dywedodd Cyngor Gwynedd bod angen y llwybr drwy Fynwent Llanbeblig er mwyn cynnig mynediad diogel i'r disgyblion i adeilad newydd Ysgol Yr Hendre.
"Sicrhau diogelwch y plant oedd eu nod," meddai llefarydd.
"Wedi ymgynghori, rydym o'r farn mai dyma oedd yr unig opsiwn addas."
Ymhen y mis fe fydd gan Ysgol Yr Hendre ysgol newydd.
Ond dywed teuluoedd y rhai sydd wedi eu claddu yn y fynwent y byddai'r cynllun yn amharu ar yr heddwch a'r tawelwch sydd yno.
"Mae'n amlwg bod trigolion yn anhapus efo agor y llwybr drwy'r fynwent ac yn teimlo'n gryf eu bod am gwffio i atal gwneud y gwaith," meddai'r cynghorydd sir, Elfyn Cook.
'Cysegredig'
"Rydan ni'n gwerthfawrogi barn y cyngor mai diogelwch y plant ydi'r flaenoriaeth a dyna ydi'n blaenoriaeth ni.
"Ond mae'r trigolion lleol wedi cysylltu efo'r Ombwdsmon am eu bod yn teimlo nad oedd y wybodaeth lawn a chywir ar y cais cynllunio.
"Doedd 'na ddim gwrthwynebiad am nad oedd y manylion yn llawn ac mae'r trigolion yn credu na chawson nhw gyfle teg i leisio barn yn gynt."
Dywedodd Anita Kirk, un o drigolion y dref sy'n gwrthwynebu'r cynllun mai "mynwent gysegredig" yw hon ac na fyddai yno heddwch wedi i lwybr gael ei greu yno.
"Dwi ddim yn meddwl y dylai llwybr i ysgol fynd drwy'r fynwent.
"Dydyn ni ddim wedi cael gwybod tan ryw dair wythnos yn ôl, neb yn dweud dim."
Dywedodd bod opsiwn arall.
"Mae 'na bafin tu allan i wal y fynwent a'r cyfan sydd angen yw codi rhwystrau.
"Mae 'na lwybr cyhoeddus hefyd fel nad oes rhaid mynd drwy'r fynwent.
"Nid agor y llwybr i'r plant yn unig y bydd hyn, ond i bawb.
"Mae 'na ddigon o ganiau cwrw a llanast o gwmpas y fynwent fel y mae."
Aeth ymlaen i ddweud y gallai'r llwybr gael effaith ar gynebryngau, er bod y cyngor wedi dweud na fyddai gwasanaethau yn cael eu cynnal ar amser mynd a dod o'r ysgol.