Llawfeddyg yn condemnio lladrad ceblau

  • Cyhoeddwyd
Dougie RussellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Doedd Dougie Russell ddim yn gallu edrych ar ddelweddau pelydr-X

Mae llawfeddyg wedi condemnio lladron ceblau ar ôl problemau systemau cyfrifiadurol yn Abertawe ddechrau'r mis.

Bu'n rhaid i Ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Singleton a Threforys ddefnyddio systemau wrth gefn yn gynharach y mis hwn.

Dywedodd y llawfeddyg orthopedig Dougie Russell, nad oedd yn gallu edrych ar ddelweddau pelydr-X, fod y drosedd wedi "effeithio ar wasanaethau'n uniongyrchol".

Cafodd Ysbyty Llandochau ym Mro Morgannwg ei dargedu ym mis Rhagfyr a bu'n rhaid gohirio dros 80 o lawdriniaethau.

Ar y pryd dywedodd y Bwrdd Iechyd Prifysgol fod dwyn ceblau'r generadur yn "beryglus ac anghyfrifol".

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ei dargedu bum gwaith ers 2010 wrth i ladron ddwyn ceblau cyfathrebu.

Systemau argyfwng

Ar Chwefror 2 cafodd ceblau cyfathrebu Virgin Media eu dwyn yn Abertawe.

Yn Ysbytai Castell-nedd Port Talbot, Singleton a Threforys bu'n rhaid defnyddio systemau argyfwng.

Roedd clinig plant orthopedig yn Abertawe wedi colli pob rhif ffôn a systemau cyfrifiadurol a hyn yn achosi "anhrefn."

Mae delweddau pelydr-X ysbytai yn cael eu rhoi ar system gyfrifiadurol erbyn hyn er mwyn eu gwneud yn haws i'w gweld ond pan mae problemau technolegol mae 'na effaith ar gyflymder band eang ac mae'n anoddach gweld gwybodaeth.

Roedd sylwadau Dougie Russell ar ôl methu ag edrych ar ddelweddau pelydr-X.

'Goblygiadau'

Roedd y digwyddiad "nid dim ond yn anghyfleus ... ond roedd potensial y byddai ansawdd gofal cleifion yn dirywio.

"Dyw lladron sy'n dwyn ceblau cyfathrebu ddim yn deall goblygiadau eu gweithredoedd ...," meddai.

Dywedodd llefarydd busnes ar ran Virgin Media fod y "difrod maleisus" i ran o'r rhwydwaith wedi effeithio ar wasanaethau'r cwmni i'r bwrdd iechyd.

Mae lladrad ceblau yn Abertawe hefyd wedi effeithio ar drafnidiaeth reilffordd.

Dywedodd Virgin Media eu bod yn parhau i gydweithio gyda'r heddlu.

Yn ôl llefarydd ar ran yr heddlu, roedd swyddogion yn ymchwilio i'r lladrad ddigwyddodd am 1:20am ddydd Iau, Chwefror 2, ar Heol Glanmor yn Abertawe.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu gysylltu â Thaclo'r Tacle.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol