Siop borffor: Gorfodi i'w hail-beintio?

Cyhoeddwyd
Siopau yn RhuthunFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Karen Webb: Y lliwiau'n bywiogi'r dref

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn debygol o benderfynu p'un ai cymryd camau gorfodi yn erbyn rheolwr siop a beintiodd ei siop yn borffor ai peidio.

Mae'r cyngor yn honni bod y lliwiau yn "niweidiol i gymeriad hanesyddol yr adeilad".

Ond mae rheolwr y siop yn Rhuthun, Karen Webb, yn honni ei bod am fywiogi'r dref wrth beintio'i siop mewn lliw llachar a bod swyddogion y cyngor yn canolbwyntio ar "y peth anghywir".

Mae cynllunwyr yn argymell y dylai'r cyngor cymryd camau i orfodi Ms Webb i newid lliw'r adeilad rhestredig Gradd II.

Cyfarpar jyglo

Pe bai hi'n gwrthod newid lliw'r adeilad gallai wynebu achos llys.

Yn ôl adroddiad gan swyddogion y cyngor, mae'r lliw "yn anaddas ac yn annhosturiol" ac yn torri polisïau'r cyngor a chanllawiau'r llywodraeth.

Mae swyddogion yn argymell y dylai Ms Webb gael mis i ail-beintio'r siop.

Dywed y cyngor eu bod wedi gofyn iddi wneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig.

Mae siop Ms Webb, Hardy Nickels, yn gwerthu cymysgedd o nwyddau, gan gynnwys cylchoedd hwla a chyfarpar jyglo.

Ym mis Hydref y llynedd dywedodd bod 150 o bobl wedi arwyddo deiseb yn cefnogi lliw'r siop.

"Mae'r dre ar ei phengliniau," meddai hi ar y pryd.

"Rhaid i ni wneud rhywbeth i ddenu mwy o bobl.

"Er bod hon yn dre hanesyddol hyfryd, mae gormod o adeiladau gwag ac adeiladau sy'n dadfeilio."

Ond dywedodd ei bod hi'n fodlon ail-beintio'r siop os yw rhan fwyaf pobl y dref yn cefnogi'r cyngor.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol