Caniatâd cynllunio i fferm gŵn

  • Cyhoeddwyd
Ci (cyffredinol)Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae angen trwydded arbennig ar gyfer bridio cŵn

Mae cais cynllunio dadleuol ar gyfer fferm ble bydd dros 100 o gŵn yn cael eu magu wedi cael sêl bendith pwyllgor Cyngor Sir Caerfyrddin.

Am gyfnod roedd y bridwyr ar fferm Penparc yn Llangynin wedi bod yn gweithredu heb drwydded a chaniatâd cynllunio.

Roedd ymgyrchwyr yn erbyn ffermydd cŵn bach yn protestio ddydd Mawrth pan ymwelodd cynghorwyr â'r safle.

Mae'r cŵn yn cael eu casglu o Benparc bob pythefnos gan gyfanwerthwr.

Penderfynodd cynghorwyr fod angen ymweld â'r safle cyn penderfynu ar y cais cynllunio.

Anhysbys

Daeth cwyn anhysbys i law'r cyngor ym mis Mehefin 2011 am y safle oedd heb drwydded i fridio cŵn.

Cafodd yr adran drwyddedau wybod am y sefyllfa bryd hynny.

Gwnaeth y perchennog, Mrs E M Roberts, gais llwyddiannus am drwydded bridio cŵn ym mis Awst 2011.

Dyw hi ddim yn glir am ba hyd yr oedd anifeiliaid wedi cael eu bridio ar y safle cyn cael trwydded.

Roedd mwy nac 80 o wrthwynebiadau i'r cais cynllunio ac roedd gan ddeiseb ar-lein 600 o enwau.

Cafodd y caniatâd cynllunio ei gymeradwyo gydag ond tri o gynghorwyr yn atal eu pleidlais.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol