Caniatâd cynllunio i fferm gŵn

Ci (cyffredinol) Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae angen trwydded arbennig ar gyfer bridio cŵn

Mae cais cynllunio dadleuol ar gyfer fferm ble bydd dros 100 o gŵn yn cael eu magu wedi cael sêl bendith pwyllgor Cyngor Sir Caerfyrddin.

Am gyfnod roedd y bridwyr ar fferm Penparc yn Llangynin wedi bod yn gweithredu heb drwydded a chaniatâd cynllunio.

Roedd ymgyrchwyr yn erbyn ffermydd cŵn bach yn protestio ddydd Mawrth pan ymwelodd cynghorwyr â'r safle.

Mae'r cŵn yn cael eu casglu o Benparc bob pythefnos gan gyfanwerthwr.

Penderfynodd cynghorwyr fod angen ymweld â'r safle cyn penderfynu ar y cais cynllunio.

Anhysbys

Daeth cwyn anhysbys i law'r cyngor ym mis Mehefin 2011 am y safle oedd heb drwydded i fridio cŵn.

Cafodd yr adran drwyddedau wybod am y sefyllfa bryd hynny.

Gwnaeth y perchennog, Mrs E M Roberts, gais llwyddiannus am drwydded bridio cŵn ym mis Awst 2011.

Dyw hi ddim yn glir am ba hyd yr oedd anifeiliaid wedi cael eu bridio ar y safle cyn cael trwydded.

Roedd mwy nac 80 o wrthwynebiadau i'r cais cynllunio ac roedd gan ddeiseb ar-lein 600 o enwau.

Cafodd y caniatâd cynllunio ei gymeradwyo gydag ond tri o gynghorwyr yn atal eu pleidlais.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.