Rhybudd wedi damwain cannwyll

Cyhoeddwyd

Mae diffoddwyr tân wedi annog pobl i beidio â defnyddio canhwyllau i danio synwyryddion sydd wedi torri ar beiriannau Wii ar ôl i blentyn wyth oed gael ei anafu.

Mae'r bachgen o Rydaman, Sir Gaerfyrddin, yn cael triniaeth yn yr ysbyty oherwydd llosgiadau i'w frest a'i freichiau wedi i'w ddillad fynd ar dân.

Rhybuddiodd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru na ddylai neb ddefnyddio canhwyllau wrth symud y synwyryddion o amgylch y sgrin wrth chwarae gemau.

Dywedodd llefarydd fod hon yn weithred "gwbl esgeulus" ac yn beryglus iawn.

Cafodd criw tân eu galw i'r tŷ am 5:10pm ddydd Llun. "Mae'n ymddangos fod bachgen i fyny'r grisiau yn chwarae gemau ar ei beiriant Wii pan ddigwyddodd y ddamwain," meddai'r llefarydd.

"Rwy'n deall bod canhwyllau wedi'u cynnau er mwyn cael y peiriant i weithio."

'Peryglus iawn'

Cafodd y bachgen losgiadau ar 18% o'i frest a'i freichiau ac aed ag e mewn ambiwlans awyr i Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Dywedodd y llefarydd: "Unwaith eto rydyn ni'n gweld plentyn yn cael ei adael i chwarae gyda matshys ac yn cael beth allai fod wedi bod yn anafiadau difrifol iawn.

"Mae hon yn arfer beryglus iawn ac er ei bod yn ymddangos yn ddigon diniwed, gall canhwyllau fod yn beryglus tu hwnt gan fod modd iddyn nhw roi llenni, papur a defnyddiau eraill ar dân.

"Alla' i ddim credu pa mor lwcus yw'r teulu yma ... mae'r arfer o ddefnyddio canhwyllau i gael y gêm hon i weithio yn gwbl esgeulus.

"Byddai'n llawer rhatach naill ai atgyweirio'r peiriant neu brynu un newydd.

"Dyma ddihangfa lwcus a, gobeithio, wers i bawb."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol