Cynllun amddiffyn: Arddangosfa gyhoeddus

  • Cyhoeddwyd

Bydd arddangosfa gyhoeddus yn cael ei chynnal yn Nhywyn i godi ymwybyddiaeth am y gwaith diogelwch llifogydd a gwblhawyd yn y dref y llynedd.

Bydd yr arddangosfa yn Neuadd Pendre yn y dref hefyd yn darparu gwybodaeth am effaith y llifogydd ar yr ardal.

Cwblhaodd Cyngor Gwynedd y gwaith ar y cynllun amddiffyn yr arfordir gwerth £7.6 miliwn.

Ariannwyd y cynllun, sydd wedi lleihau'r risg o lifogydd blynyddol, i oddeutu 80 eiddo yn yr ardal gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Effeithiau llifogydd

Bydd yr arddangosfa gyhoeddus tan 4pm ddydd Mercher yn galluogi aelodau'r cyhoedd i weld dyluniadau a lluniau o'r cynllun amddiffyn yr arfordir.

Bydd peirianwyr o Adran Ymgynghoriaeth y cyngor hefyd wrth-law i drafod y prosiect ynghyd â'r risg gweddilliol o lifogydd yn yr ardal.

Yn ogystal, bydd swyddogion o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru hefyd yn mynychu i ddarparu cyngor i aelodau'r cyhoedd am effeithiau llifogydd.

Bydd cynrychiolwyr o gorff y diwydiant adeiladu 'Construction Skills' hefyd yn rhan o'r digwyddiad i roi cyngor i unrhyw un sydd eisiau rhagor o wybodaeth am y posibilrwydd o ddilyn gyrfa yn y diwydiant.