Treisio: Carchar am 12 mlynedd

Cyhoeddwyd

Mae dyn 20 oed, gyfaddefodd iddo dreisio dwy ferch 16 oed, wedi ei garcharu am 12 mlynedd a chwe mis.

Yn Llys y Goron Caernarfon dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC wrth James O'Neill o'r Rhyl na fyddai'n cael ei ystyried ar gyfer parôl am bron chwe blynedd.

Clywodd y llys fod y diffynnydd yn ddiedifar a bod merch wedi ei threisio pan oedd O'Neill yn cysgu ar lawr ei hystafell wely.

Pan oedd ar fechnïaeth roedd wedi cyfarfod â merch 14 oed oedd yn absennol o'r ysgol a chael rhyw â hi mewn parc.

Bydd ar y gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei fywyd.

Dywedodd ei gyfreithiwr fod ei gleient wrth bledio'n euog wedi arbed y tair rhag rhoi tystiolaeth.

Pan oedd ei gleient yn troseddu, meddai, alcohol a chyffuriau oedd yn rheoli ei fywyd.