Blychau elusen: Cyhuddo dyn

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi dweud bod dyn 49 oed o ardal Treffynnon yn Sir y Fflint yn wynebu tri chyhuddiad o ddwyn.

Roedd arian wedi ei ddwyn o flychau elusen eglwysi yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Bydd y dyn gerbron Ynadon Prestatyn ar Fawrth 7.