Norofirws yn effeithio ar chwe ysbyty

  • Cyhoeddwyd
NorofirwsFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Os yw'r ymweliad yn angenrheidiol, dylai unigolyn aros am o leiaf 48 awr os yw wedi cael symptomau chwydu neu ddolur rhydd.

Wrth i Norofirws effeithio ar chwe ysbyty mae bwrdd iechyd wedi gofyn i ymwelwyr ail-feddwl cyn ymweld â wardiau.

Mae pum ward ar gau'n rhannol i gleifion newydd yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, dwy yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan ac un yn Ysbytai Cymunedol Bae Colwyn a Thywyn.

Yn Ysbyty Wrecsam Maelor mae ward ar gau'n llwyr ac un ar gau'n rhannol.

Mae tair ward ar gau i gleifion newydd yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd.

Yn y cyfamser mae dwy ward wedi'u cau i gleifion newydd yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, o ganlyniad i haint sy'n achosi chwydu a dolur rhydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Y lle delfrydol i'r firws hwn ledu ydy unrhyw fan lle mae nifer fawr o bobol yn dod at ei gilydd.

"Dyma'r rheswm pam bod yr afiechyd yn arbennig o gyffredin mewn ysbytai.

"Gan fod y firws yn lledu'n hawdd o un unigolyn i un arall, rydym yn gobeithio rheoli a chael gwared â'r firws drwy ofyn i bobl ymweld dim ond pan fo wirioneddol raid ac osgoi cyswllt rhwng cymaint o bobl â phosib tan o leiaf 48 awr wedi i'r symptomau glirio."

Os yw'r ymweliad yn angenrheidiol, meddai'r bwrdd iechyd, dylai unigolyn aros am o leiaf 48 awr os yw wedi cael symptomau chwydu neu ddolur rhydd.

Golchi dwylo

Y cyngor yw dim mwy na dau ymwelydd wrth ochr gwely'r claf ar unrhyw adeg, na ddylai ymwelwyr ddod â babis bach neu blant ar y wardiau ac y dylai ymwelwyr bob amser olchi eu dwylo gyda dŵr a sebon cyn dod i mewn i'r ward a chyn gadael.

Dywedodd y bwrdd iechyd y dylai ymwelwyr bob amser eistedd ar gadeiriau ac nid ar welyau ac y dylen nhw olchi eu dwylo bob tro ar ôl bod yn y toiled.

Prif symptomau'r haint yw teimlo'n gyfoglyd yn sydyn, poen stumog ac yna chwydu "hyrddiol" drwg a neu ddolur rhydd.

Diffyg hylif

Efallai hefyd y bydd ychydig o wres, cur pen, cramp yn y stumog a breichiau a choesau poenus.

Fel arfer bydd y symptomau'n dechrau rhwng 12 - 48 awr wedi i'r unigolyn ddal yr haint.

Mae'r rhan fwyaf o bobl iach yn gwella mewn un i dri diwrnod. Fodd bynnag, gall plant ifanc a phobl hŷn ddioddef cymhlethdodau a'r un mwyaf aml ydy diffyg hylif.

Gall y symptomau bara rhwng 12 a 60 awr.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda fod dwy ward wedi'u cau gan haint sy'n achosi chwydu a dolur rhydd ond y disgwyl yw i un o'r wardiau ail-agor wedi iddi gael ei glanhau'n drwyadl.

Ychwanegodd y llefarydd fod rhai rhannau o uned monitro'r galon a ward Rheidol wedi eu heffeithio.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol