Trafod newid ffiniau etholaethau Cymru

  • Cyhoeddwyd
Palas San SteffanFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth am weld llai o ASau

Caiff pleidleiswyr y cyfle i leisio eu barn ar y cynlluniau posib i gwtogi nifer yr aelodau sy'n cynrychioli Cymru yn San Streffan.

Y bwriad yw cwtogi nifer yr etholaethau o 40 i 30.

Fe fydd y cyfarfod cyhoeddus cyntaf yn cael ei gynnal gan y Comisiwn Ffiniau ddydd Mercher yn Abertawe.

Bydd cyfres o gyfarfodydd yn cael eu cynnal dros y pum wythnos nesaf.

Mae'r ffiniau wedi eu hail-ddylunio wrth i Lyworaeth San Steffan gael tua'r un nifer o etholwyr ymh mhob etholaeth.

Dyweddodd Comisiwn Ffiniau Cymru eu bod eisiau clywed barn a syniadau'r cyhoedd.

Mae'r newidiadau yn effeithio Cymru gyfan ac mae hefyd yn ystyried materion lleol fel daearyddiaeth, ffiniau awdurdodau lleol, ffyrdd a chysylltiadau cymunedol.

Dywedodd Ben Whitestone, ysgrifennydd Comisiwn Ffiniau Cymru, y bydd barn y cyhoedd yn cael ei ystyried.

Dywedodd nad oedd nifer yr etholaethau o dan drafodaeth gan fod hynny wedi ei osod gan y Llywodraeth yn San Steffan.

"Mae'r ymgynghoriad yn agored am bum wythnos ac eisoes rydym yn gweld cynigion sy'n gwrthwynebu ei gilydd yn dod atom.

"Mae'r comisiwn eisiau clywed barn pobl ac fe fyddwn ni'n gwneud newidiadau i'r cynigion o ganlyniad."

Credir y gallai dros hanner yr aelodau presennol yng Nghymru golli eu seddi o ganlyniad i'r newidiadau.

Er bod disgwyl i gynrychiolwyr y pleidiau fod yn y cyfarfod ddydd Mercher, dywedodd Mr Whitestone na fydd y comisiwn yn ystyried unrhyw farn wleidyddol.

"Fyddwn ni ddim yn ystyried unrhyw dueddiadau pleidleisio all gael eu heffeithio gan y newidiadau," meddai.

Yn ôl y ddeddf mae rhaid i bob etholaeth gynrychioli rhwng 72,810 a 80,473 o etholwyr.

Fe fydd yr holl gynigion yn cael eu rhoi ar wefan y comisiwn.

Bydd cynigion terfynol y comisiwn yn cael eu cyflwyno i'r Senedd erbyn Hydref 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol