Pobl ifanc leol yn barddoni am Bromenâd Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Eurig Salisbury, Bardd Plant CymruFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Arweiniodd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru, weithdai barddoniaeth yn Aberystwyth

Bydd disgyblion o bedair ysgol ar draws Aberystwyth yn ymuno â beirdd profiadol fel Eurig Salisbury a Menna Elfyn i greu eu hawgrymiadau barddonol eu hunain ar gyfer cerddi a phenillion i'w harysgrifio ar y promenâd yn Aberystwyth.

Arweiniodd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru, weithdai barddoniaeth ym Mhenweddig, Penglais, Llwyn yr Eos a'r Ysgol Gymraeg yn Aberystwyth.

Dangosodd y bardd enghreifftiau o weithiau beirdd enwog yn ogystal ag ysbrydoli'r disgyblion i ddefnyddio eu profiadau o Aberystwyth i ysgrifennu eu llinellau barddoniaeth eu hunain.

Llwyddodd Cyngor Sir Ceredigion i gael cefnogaeth gan gronfa Ardal Adfywio Llywodraeth Cymru i gyflawni'r prosiect hwn.

Celf weledol

Mae'n rhan o gynllun cynhwysfawr ar gyfer gwelliannau i'r Promenâd fydd yn cael eu gwneud dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Er ei bod yn dal yn ddyddiau cynnar ar y prosiect, gofynnwyd i feirdd blaenllaw weithio gyda phlant lleol a mynd yn ôl trwy orffennol llenyddol cyfoethog Aberystwyth i ddod o hyd i gerddi sy'n ysbrydoli a chynrychioli'r gorau o Aber o'r afon i'r môr.

Yn ôl Mr Salisbury, a raddiodd o Brifysgol Aberystwyth ac sy'n gweithio'n Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac yn awdur sawl cyfrol o farddoniaeth: "Mae barddoniaeth yn gyfrwng da iawn ar gyfer hunanfynegiant, yn gonglfaen y diwylliant Cymraeg, ac mae'n bwysig fod pobl ifanc yn cael y cyfle i arbrofi gyda'r grefft o ysgrifennu mewn barddoniaeth.

"Mae Aberystwyth yn dref hyfryd i dyfu i fyny ynddi, a hithau'n swatio rhwng y mynyddoedd a'r môr, a'r ysbrydoliaeth hon yr elwodd y disgyblion ohoni yn y gweithdai barddoniaeth."

Bydd y llinellau o farddoniaeth a gynhyrchir gan y disgyblion yn cael eu hychwanegu at ddetholiad o gerddi ynghylch Aberystwyth fydd yn cael eu hystyried wrth gynhyrchu gosodiad celf weledol ar hyd y prom.

Dywedodd Swyddog Datblygu Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion, Peter Austin: "Mae adfywio ardal glan y môr yn Aberystwyth, a chyflwyno celf weledol fydd yn ategu prydferthwch naturiol yr ardal, yn cynyddu apêl Aberystwyth i ymwelwyr yn ogystal â gwneud yr ardal yn fwy diddorol i ddefnyddwyr y promenâd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol