Pobl ifanc leol yn barddoni am Bromenâd Aberystwyth

Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Arweiniodd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru, weithdai barddoniaeth yn Aberystwyth

Bydd disgyblion o bedair ysgol ar draws Aberystwyth yn ymuno â beirdd profiadol fel Eurig Salisbury a Menna Elfyn i greu eu hawgrymiadau barddonol eu hunain ar gyfer cerddi a phenillion i'w harysgrifio ar y promenâd yn Aberystwyth.

Arweiniodd Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru, weithdai barddoniaeth ym Mhenweddig, Penglais, Llwyn yr Eos a'r Ysgol Gymraeg yn Aberystwyth.

Dangosodd y bardd enghreifftiau o weithiau beirdd enwog yn ogystal ag ysbrydoli'r disgyblion i ddefnyddio eu profiadau o Aberystwyth i ysgrifennu eu llinellau barddoniaeth eu hunain.

Llwyddodd Cyngor Sir Ceredigion i gael cefnogaeth gan gronfa Ardal Adfywio Llywodraeth Cymru i gyflawni'r prosiect hwn.

Celf weledol

Mae'n rhan o gynllun cynhwysfawr ar gyfer gwelliannau i'r Promenâd fydd yn cael eu gwneud dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Er ei bod yn dal yn ddyddiau cynnar ar y prosiect, gofynnwyd i feirdd blaenllaw weithio gyda phlant lleol a mynd yn ôl trwy orffennol llenyddol cyfoethog Aberystwyth i ddod o hyd i gerddi sy'n ysbrydoli a chynrychioli'r gorau o Aber o'r afon i'r môr.

Yn ôl Mr Salisbury, a raddiodd o Brifysgol Aberystwyth ac sy'n gweithio'n Gymrawd Ymchwil yn y Ganolfan Uwchefrydiau Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ac yn awdur sawl cyfrol o farddoniaeth: "Mae barddoniaeth yn gyfrwng da iawn ar gyfer hunanfynegiant, yn gonglfaen y diwylliant Cymraeg, ac mae'n bwysig fod pobl ifanc yn cael y cyfle i arbrofi gyda'r grefft o ysgrifennu mewn barddoniaeth.

"Mae Aberystwyth yn dref hyfryd i dyfu i fyny ynddi, a hithau'n swatio rhwng y mynyddoedd a'r môr, a'r ysbrydoliaeth hon yr elwodd y disgyblion ohoni yn y gweithdai barddoniaeth."

Bydd y llinellau o farddoniaeth a gynhyrchir gan y disgyblion yn cael eu hychwanegu at ddetholiad o gerddi ynghylch Aberystwyth fydd yn cael eu hystyried wrth gynhyrchu gosodiad celf weledol ar hyd y prom.

Dywedodd Swyddog Datblygu Twristiaeth Cyngor Sir Ceredigion, Peter Austin: "Mae adfywio ardal glan y môr yn Aberystwyth, a chyflwyno celf weledol fydd yn ategu prydferthwch naturiol yr ardal, yn cynyddu apêl Aberystwyth i ymwelwyr yn ogystal â gwneud yr ardal yn fwy diddorol i ddefnyddwyr y promenâd."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.