Arian y llywodraeth at uned ddamweiniau yn Ysbyty Glan Clwyd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionBydd yr uned newydd yn lle'r un bresennol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, wedi cymeradwyo ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd yn Sir Ddinbych ar gost o £89.9 miliwn.

Llywodraeth Cymru sydd wedi neilltuo'r arian ar gyfer y gwaith.

Fe fydd y prosiect yn cael gwared ar asbestos oedd yn y strwythur dur i atal tân rhag lledu, yn ôl arfer y 1970au pan adeiladwyd yr ysbyty.

Y nod yw sicrhau bod yr ysbyty'n dilyn y safonau iechyd a diogelwch diweddaraf.

Bydd nifer o wasanaethau ac adrannau yn cael eu symud yn ystod y cyfnod adnewyddu.

Yn yr ysbyty ddydd Iau dywedodd Ms Griffiths ei bod yn falch o gymeradwyo hyn "er mwyn i'r gwaith pwysig gychwyn".

'Toriadau'

"Bydd yn gwella amgylchiadau gwaith y staff ac yn gwella'r gwasanaethau i gleifion.

"Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau i fuddsoddi yn y Gwasanaeth Iechyd ac mae'r cyhoeddiad yn dangos y gallwn ni wneud hynny er gwaethaf effeithiau'r toriadau ar gyllideb Cymru.

"Dw i'n edrych ymlaen at weld y gwaith yn mynd yn ei flaen."

'Gwella gofal'

Dywedodd Mr Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr Cynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae'r angen i gael gwared ar yr asbestos yn gyfle i ail-ddylunio'r adeilad fydd yn ein helpu i wella'r gofal i gleifion ..."

Dydd Mercher penderfynodd y cyngor sir ganiatáu i'r adran gael ei lleoli ar lawr gwaelod adeilad tri llawr newydd fydd yng nghornel dde-orllewinol prif adeilad yr ysbyty.

Bydd theatr llawdriniaethau newydd ar lawr cynta'r adeilad newydd.

Hefyd fe fydd "safle glanio," maes parcio ar gyfer ambiwlansys a maes parcio ar gyfer yr uned ddamweiniau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol