Arian y llywodraeth at uned ddamweiniau yn Ysbyty Glan Clwyd

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Glan Clwyd, BodelwyddanFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr uned newydd yn lle'r un bresennol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, wedi cymeradwyo ailddatblygu Ysbyty Glan Clwyd yn Sir Ddinbych ar gost o £89.9 miliwn.

Llywodraeth Cymru sydd wedi neilltuo'r arian ar gyfer y gwaith.

Fe fydd y prosiect yn cael gwared ar asbestos oedd yn y strwythur dur i atal tân rhag lledu, yn ôl arfer y 1970au pan adeiladwyd yr ysbyty.

Y nod yw sicrhau bod yr ysbyty'n dilyn y safonau iechyd a diogelwch diweddaraf.

Bydd nifer o wasanaethau ac adrannau yn cael eu symud yn ystod y cyfnod adnewyddu.

Yn yr ysbyty ddydd Iau dywedodd Ms Griffiths ei bod yn falch o gymeradwyo hyn "er mwyn i'r gwaith pwysig gychwyn".

'Toriadau'

"Bydd yn gwella amgylchiadau gwaith y staff ac yn gwella'r gwasanaethau i gleifion.

"Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i barhau i fuddsoddi yn y Gwasanaeth Iechyd ac mae'r cyhoeddiad yn dangos y gallwn ni wneud hynny er gwaethaf effeithiau'r toriadau ar gyllideb Cymru.

"Dw i'n edrych ymlaen at weld y gwaith yn mynd yn ei flaen."

'Gwella gofal'

Dywedodd Mr Neil Bradshaw, Cyfarwyddwr Cynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Mae'r angen i gael gwared ar yr asbestos yn gyfle i ail-ddylunio'r adeilad fydd yn ein helpu i wella'r gofal i gleifion ..."

Dydd Mercher penderfynodd y cyngor sir ganiatáu i'r adran gael ei lleoli ar lawr gwaelod adeilad tri llawr newydd fydd yng nghornel dde-orllewinol prif adeilad yr ysbyty.

Bydd theatr llawdriniaethau newydd ar lawr cynta'r adeilad newydd.

Hefyd fe fydd "safle glanio," maes parcio ar gyfer ambiwlansys a maes parcio ar gyfer yr uned ddamweiniau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol