Helpu'r rhai sy'n gaeth i gamblo yn Ne Cymru

  • Cyhoeddwyd
Gêm gardiauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Gamblo: Problem "gudd" sy'n cynyddu.

Mae cynllun newydd yn cynnig help i bobl sy'n gaeth i gamblo yn Ne Cymru.

Bydd cynllun peilot Asiantaeth Gwella o Gaethiwed yng Nghaerdydd, Abertawe, Casnewydd a Merthyr Tudful yn para am dair blynedd.

Dywedodd yr asiantaeth fod gamblo yn broblem "gudd" sy'n cynyddu .

"Bydd y gwasanaeth sy'n cael ei lansio yng Nghaerdydd heddiw yn ceisio codi ymwybyddiaeth a chynnig help i'r rheiny sy'n gaeth i gamblo," meddai prif weithredwr yr elusen, Peter Walker.

Dywedodd fod yr elusen wedi cynnig triniaeth a chymorth i gamblwyr am 25 mlynedd.

"Yr amcangyfri yw bod mwy na 37,500 yng Nghaerdydd gyda phroblemau gamblo ond does dim un gwasanaeth ar gael ar eu cyfer yn y ddinas," meddai.

Mae'r elusen wedi sefydlu nifer o bartneriaethau i ddarparu'r gwasanaeth, gan gynnwys un gydag elusen Pen yr Enfys yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

'Tymor byr'

Dywedodd Steve James, Cyfarwyddwr Pen yr Enfys, sy'n cynnig cefnogaeth i bobl sy'n gaeth i gyffuriau ac alcohol, fod pob caethiwed yn "debyg iawn o ran problemau".

"Bydd y therapi ymyrryd yn un tymor byr yn hytrach na thymor hir.

"Bydd pobl yn mynychu sesiynau cynghori fel eu bod yn deall pa mor ddifrifol yw eu sefyllfa," meddai.

"Os oes angen cefnogaeth tymor hir, mae canghennau eraill a sefydliadau eraill yn gallu helpu."

Cafodd y cynllun ei sefydlu wedi ymchwil yn y Deyrnas Gyfunol sy'n awgrymu bod mwy o bobl yn gamblo.

Dywedodd yr Athro Leighton Vaughan Williams, cyfarwyddwr uned ymchwil gamblo yn Ysgol Fusnes Nottingham ond yn hanu o Ferthyr Tudful, y gallai problemau gamblo effeithio ar unrhyw un.

"Mae pobl yn meddwl bod problemau gamblo yn gysylltiedig â dynion ifanc a'r di-waith ond dyw hyn ddim yn wir.

"Gall dynion, menywod, y tlawd neu'r cyfoethog fod yn gaeth i gamblo."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol