BBC Cymru Fyw

Sylfaenydd am brynu cwmni eto

Published
image copyrightPA
image captionSylfaenodd Mr Walker gwmni Iceland wedi iddo fuddsoddi £30 mewn siop yng Nghroesoswallt yn 1970.
Mae sylfaenydd cwmni bwyd Iceland yn trafod prynu'r cwmni unwaith eto.
Y gred yw bod y prif weithredwr, Malcolm Walker, 65 oed, wedi cynnig £1.55 biliwn am y cwmni.
Sylfaenodd y cwmni wedi iddo fuddsoddi £30 mewn siop yng Nghroesoswallt ym 1970.
Dywedodd y byddai cytundeb o fewn pythefnos neu dair wythnos.

22,000

Ar hyn o bryd mae'n trafod â dau fanc o Wlad yr Iâ sy'n berchen ar 77% o'r cwmni.
Ym Mhrydain mae mwy na 780 o siopau Iceland yn cyflogi 22,000 o bobl.
Dywedodd Mr Walker: "Rwy'n hapus bod y banciau o Wlad yr Iâ'n sylweddoli pa mor bwysig yw'r rheolwyr i lwyddiant parhaol y busnes - a'u bod wedi rhoi'r hawl inni gynnal trafodaethau gyda nhw.
"Mae gen i bob ffydd y bydd canlyniad llwyddiannus o few wythnosau."
Dywedodd na allai sôn am fanylion ariannol y cynnig ond datgelodd nad oedd yn gweithio gyda'i gystadleuwyr Bain Capital na phartneriaid BC.
Daeth yn brif weithredwr y cwmni yn 2005 wedi iddo adael bedair flwyddyn ynghynt ar ôl sefydlu busnes oedd yn werth biliynau o bunnoedd.

Gweinyddwyr

Aeth y cwmni i ddwylo dau fanc o Wlad yr Iâ, Landsbanki a Glitnir, wedi i'r buddsoddwr o'r wlad honno, Baugur, fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
Mae datganiad ar wefan Landsbanki yn dweud: "Rydyn ni'n cadarnhau bod y banc a Glitnir wedi dechrau trafodaethau gyda ManagerCO, cwmni sy'n eiddo i dîm rheoli cwmni Iceland ac yn cynnwys Malcolm Walker, i werthu eu cyfranddaliadau yng nghwmni Iceland.
"Mae Landsbanki'n credu bod y dull hwn yn rhoi'r sicrwydd mwyaf o gwblhau'r gwerthiant, gan lwyddo i gynyddu'r enillion drwy werthu'r cyfranddaliadau."

Straeon perthnasol

  • 'Blwyddyn orau' cwmni bwyd