BBC Cymru Fyw

Cyndditectif am fod yn gomisiynydd

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionYmddeolodd Mr Cannon o'r heddlu yn 2003
Mae dyn oedd yn yr heddlu am 30 o flynyddoedd am fod yn ymgeisydd Llafur ar gyfer swydd Comisiynydd Heddlu.
Dywedodd y Cynghorydd Paul Cannon o'r Rhondda fod "angen adfer ffydd yn yr heddlu".
Bydd yn herio'r cyn Weinidog Plismona, Alun Michael, a Simon Weston, y cyn-filwr oedd yn Rhyfel y Falklands, a bydd etholiadau'n cael eu cynnal ym mis Tachwedd.
Eisoes mae'r gweinidogion, Edwina Hart a Leighton Andrews, ac Aelod Seneddol y Rhondda, Chris Bryant, wedi dweud eu bod yn cefnogi Mr Cannon.

Ymddeol

Dywedodd Mr Cannon: "Gan fod fy ngwybodaeth am y gwasanaeth yn fanwl, dwi'n hyderus y galla i uniaethu â'r cyhoedd a mynd i'r afael â phryderon am blismona ..."
Dylai comisiynydd, meddai, alw'r prif gwnstabl i gyfri a sicrhau bod ymgynghori â'r cyhoedd.
Dilynodd Mr Cannon ôl troed ei dad drwy ymuno â'r heddlu ym 1973.
Gweithiodd fel plismon am y 30 mlynedd nesaf tan iddo ymddeol yn 2003.

Straeon perthnasol

  • Y rhai sydd wedi datgan diddordeb i fod yn Gomisiynwyr Heddlu