Diffynnydd 'ddim yn agos at gartre Nikitta'

  • Cyhoeddwyd
Carl WhantFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Carl Whant, 27 oed, yn cyrraedd y llys adeg gwrandawiad blaenorol

Yn Llys y Goron Casnewydd mae'r dyn wedi ei gyhuddo o lofruddio Nikitta Grender, 19 oed, wedi parhau i roi tystiolaeth.

Dywedodd Carl Whant, 27 oed o'r Betws, Casnewydd, nad oedd yn agos at fflat Ms Grender y noson y cafodd ei llofruddio.

Mae'n gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, treisio, dinistrio baban yn ei chroth a rhoi ei fflat hi ar dân yn fwriadol.

Mae'n cyfadde iddo gael rhyw cydsyniol gyda Ms Grender.

Cafwyd hyd i'w chorff wedi ei losgi yn ei fflat ar Stad Broadmead Park bythefnos cyn ei bod i fod i roi genedigaeth i'w merch.

Roedd hi a'i phartner, Ryan Mayes, 17 oed, eisoes wedi enwi'r ferch fach yn Kelsey-May.

'Cyffion'

Cafwyd hyd i DNA y diffynnydd ar gorff Ms Grender yn ystod archwiliad post mortem.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Nikitta Grender bythefnos cyn yr oedd i fod i roi genedigaeth

Clywodd y rheithgor fod y diffynnydd wedi ei arestio bedwar diwrnod ar ôl marwolaeth Ms Grender.

Dywedodd ei fod mewn cyffion am tua awr a bod marciau ar ei arddwrn chwith.

Cafodd ei archwilio gan feddyg ac fe gafodd lluniau eu tynnu o'r marciau.

Dywedodd iddo wrthod ateb cwestiynau'r heddlu am ei fod wedi eu hateb o'r blaen.

Map

Cafodd y rheithgor weld map y llwybr y mae'r heddlu yn dweud i Mr Whant ei ddilyn wrth deithio i gartref Ms Grender.

Ond dywedodd wrth y llys nad oedd wedi bod yn agos at ei fflat y noson dan sylw.

Clywodd y llys fod Mr Whant yn fanwl wrth ddisgrifio sut y cyrhaeddodd gartre ei fam-gu ar ôl bod mewn parti.

Mae'r achos yn parhau.