Gwahardd gwerthwyr 'drws i ddrws' yn Y Fali

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Caiff y cymeriad yma ei ddefnyddio mewn hysbysebion i rybuddio pobl am alwadau ar stepen y drws

Mae cynllun i warchod y cyhoedd rhag gwerthwyr sy'n galw o ddrws i ddrws heb wahoddiad yn cael ei lansio mewn pentref yng ngogledd Cymru.

Mae'r Fali ar Ynys Môn yn cael ei ddynodi fel 'ardal waharddedig i fasnachwyr heb wahoddiad' ddydd Gwener mewn ymgais i daclo troseddu stepen drws a lleihau ofn troseddau.

Y llynedd cafodd Benllech yr un statws mewn cynllun peilot 12 mis.

Dangosodd arolwg diweddar ym Menllech fod 96% o'r rhai a holwyd yn teimlo'n fwy diogel yn byw mewn Ardal Atal Galwadau Heb Wahoddiad.

Yn ôl adran safonau masnach Ynys Môn a Heddlu Gogledd Cymru, sy'n cynnal y cynllun ar y cyd, mae pobl hŷn mewn mwy o berygl o gael eu twyllo ar stepen eu drws.

Mae Safonau Masnach Môn wedi llwyddo erlyn dau fasnachwr ffug am droseddau stepen drws yn ddiweddar.

'Twyllo'

Eglurodd Prif Swyddog Safonau Masnach Môn, David Riley, "Ran amlaf bydd galwyr heb wahoddiad yn dod i'ch cartref er mwyn ceisio twyllo eu ffordd i mewn i gartrefi i ddwyn neu er mwyn perswadio preswylwyr i roi arian iddyn nhw.

"Gall rai honni eu bod yn swyddogion nwy neu ddŵr, eraill yn ceisio gwerthu rhywbeth i chi neu yn ceisio eich perswadio i dalu am waith o gwmpas y tŷ a'r ardd.

"Mae'r sawl sydd yn cyflawni troseddau stepen drws yn achosi poen meddwl i drigolion bregus.

"Maen nhw'n bobl ddiegwyddor sy'n cymryd gwaith oddi ar fasnachwyr onest ac yn pardduo enw da crefftwyr lleol yn gyffredinol."

Pwysleisiodd y Rhingyll Plismona Cymdogaeth, Andy McGregor: "Mae pawb mewn perygl o gael eu twyllo gan fasnachwyr diegwyddor, ond mae risg uwch i bobl hŷn.

"Mae'r bobl yma yn lladron proffesiynol sy'n gallu twyllo eu ffordd i mewn i dai pobl yn enwedig y rhai sy'n ymddangos yn darged hawdd. Gall yr effaith fod yn ddifrodus i'r dioddefwr a'r gymuned gyfan."

Caiff arwyddion 'Ardal Waharddedig' eu gosod i fyny yn y pentref er mwyn dweud wrth bobl eu bod yn dod i mewn i ardal lle nad oes croeso i fasnachwyr sydd yn galw heb wahoddiad.

Bydd trigolion hefyd yn cael cyfle i arddangos sticeri sy'n atgyfnerthu'r neges yn eu ffenestri neu ar eu drysau.

Ychwanegodd David Riley: "Rydym yn croesawu'r ddau euogfarn diweddar ac yn pwysleisio y dylai masnachwyr gynnal safonau gwaith o'r ansawdd uchaf.

"Fyddan ni ddim yn goddef y math yma o dwyll a bydd y sawl sydd yn tramgwyddo yn dod o flaen y llysoedd."

Os oes gennych unrhyw wybodaeth am drosedd stepen drws cysylltwch â Safonau Masnach Môn ar (01248) 752842 neu rif 101 Heddlu Gogledd Cymru.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol