Diogelu 300 swydd ffatri geir yn Llanelli

  • Cyhoeddwyd
Land Rover DC100Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y cwmni yn buddsoddi yn yr offer robotig diweddaraf i gynhyrchu rhannau i Jaguar Land Rover

Mae buddsoddiad o £12 miliwn yn diogelu dros 300 o swyddi mewn ffatri geir yn Llanelli lle bu gweithwyr yn byw 'tan gwmwl y bygythiad y gallai'r ffatri orfod cau'.

Mae Llywodraeth Cymru'n neilltuo £3.4 miliwn trwy'r Gronfa Twf Economaidd i gefnogi Tallent Automotive Ltd.

Yn ogystal mae perchennog newydd y cwmni, Gestamp Automacion, yn buddsoddi £9 miliwn.

Bydd yr arian yn ei gwneud yn bosib i'r cwmni fuddsoddi yn yr offer robotig diweddaraf i gynhyrchu rhannau i gwmni Jaguar Land Rover.

'Mwy cystadleuol'

Dywedodd Gweinidog Busnes Cymru, Edwina Hart, bod y Gronfa Twf Economaidd wedi'i chreu i roi nawdd ariannol parod a chyflym i gwmnïau iddyn nhw allu buddsoddi i dyfu.

"Yn yr achos hwn, mae nawdd Llywodraeth Cymru wedi denu'r fam-gwmni i fuddsoddi £9 miliwn ychwanegol yng Nghymru.

"Mae hwn yn fuddsoddiad mawr mewn dyddiau economaidd anodd.

"Mae'r arian hefyd yn diogelu swyddi gyda'r potensial i greu swyddi newydd yn y dyfodol, ac mae wedi gwneud cwmni o Gymru'n fwy cystadleuol gan gynyddu'i gynhyrchiant a'i werthiant i un o'i brif gwsmeriaid."

Mae Tallent Automotive Ltd yn rhan o Gestamp Automacion SL, grŵp diwydiannol preifat a'i brif swyddfa yn Sbaen a brynodd adran bartiau ceir Thyssen Krupp Steel AG yn 2011.

Tallent Automotive Ltd yw ei brif gwmni ym Mhrydain.

'Busnes newydd'

Dywedodd Sue Boulton, Rheolwr Adnoddau Dynol y cwmni: "Rydym yn hynod falch bod ein perchennog newydd, Gestamp Automacion, a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein ffatri yn Llanelli.

"Yn ogystal â diogelu'r swyddi yno, bydd y buddsoddiad yn dod â busnes newydd inni trwy ein gwneud yn fwy cystadleuol.

"Mae'r ffatri a'r gweithwyr wedi bod yn byw yn y blynyddoedd diwethaf tan gwmwl y bygythiad y gallai'r ffatri orfod cau, ac ar ei waethaf, cwympodd y gweithlu i ryw 90.

"Gyda'r buddsoddiad hwn, byddwn yn gallu prysuro'r ailadeiladu rydym wedi'i weld yn y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae gennym bellach hinsawdd positif i weithio gyda'n gweithwyr ynddi i ddiogelu ac ehangu'n busnes. Mae'n gyfnod cyffrous i ni i gyd."

Mae'r ffatri yn cynhyrchu cydosodiadau a gwasgiadau dur ac alwminiwm ar gyfer y sector ceir a bydd yn defnyddio'r buddsoddiad i greu llinellau gwasgu robotig mawr a chanolig, rhai cynta'r cwmni ym Mhrydain.

Bydd y buddsoddiad yn cynyddu'i gynhyrchiant i gefnogi gwerthiant newydd i JLR.

Er bod y rhan fwyaf o'r buddsoddiad yn cael ei ddefnyddio i brynu a gosod llinellau gwasgau robotig, bydd y ffatri yn cael ei hail ddylunio a bydd ffreutur a stafelloedd newid newydd yn cael eu hadeiladu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol