Damwain: Enwi mam a'i mab

  • Cyhoeddwyd

Mae mam a'i mab fu farw mewn gwrthdrawiad rhwng eu car a thractor mewn pentref yn swydd Henffordd wedi cael eu henwi.

Roedd Kate Ruth Boughton, 35 oed, a Samuel Edward Boughton, 13 oed, yn byw yn Combe yn Sir Henffordd ger Llanandras ym Mhowys.

Mae dau fachgen iau a gafodd eu hanafu yn y ddamwain yn dal i fod yn Ysbyty Plant Birmingham.

Mae un mewn cyflwr difrifol iawn ond yn sefydlog, tra bod y llall mewn cyflwr sefydlog.

Digwyddodd y ddamwain ar yr B4362 y tu allan i bentref Lucton School, ger Llanllieni.

Roedd Samuel yn ddisgybl yn Ysgol John Beddoes, Llanandras.

Dywedodd y prifathro Glyn Richards: "Roedd Sam yn ddisgybl gwych... ni allech gael crwt mwy dymunol.

"Aeth ar daith i Ffrainc gyda myfyrwyr y llynedd, ac roedd un o'n myfyrwyr mewn cadair olwyn, ac roedd Sam yn edrych ar ei ôl.

"Fel 'na oedd e, yn gofalu am eraill ac yn ddyn ifanc disglair."