Ail-agor gorsaf Gwdig yn 'hwb i Sir Benfro'

  • Cyhoeddwyd
Gorsaf WdigFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r orsaf wedi bod ar gau ers bron 50 mlynedd

Yn Sir Benfro mae gobaith y bydd gorsaf drên ger Abergwaun yn agor a'r nod yw denu ymwelwyr ac arian i'r cylch.

Mae'r orsaf yng Ngwdig wedi bod ar gau ers bron 50 mlynedd ac mae 'na obaith y bydd hi'n ailagor erbyn mis Mai.

Bydd £400,000 wedi ei wario.

Ers 10 mlynedd mae grŵp trafnidiaeth lleol wedi bod yn cynllunio ond daeth yr hwb bennaf oherwydd ymgyrch Sam Faulkner.

Yn 2009 anfonodd y dyn ifanc 18 oed a'i ffrind ddeiseb â 2,000 o enwau arni i'r Cynulliad.

Mae ei freuddwyd o deithio'n fwy hwylus i drefi y tu hwnt i Benfro ar fin cael ei gwireddu.

"Dwi'n credu y bydd yr orsaf yn gwneud lot o wahaniaeth i'r bobl yn y gymuned.

"Dywi lot o bobl ddim yn gallu gyrru a phobl ifanc 16 a 17 oed sy'n mynd i mewn i'r dref i wylio ffilm neu siopau ac yn defnyddio'r trên.

"Mae'n hwb i ddod ag ymwelwyr yma hefyd."

Mae 'na orsaf drên arall yn Abergwaun, yn y porthladd, ond dim ond dau drên y dydd sy'n teithio oddi yno.

'Yn bwysig'

Y gobaith yw y bydd yr orsaf newydd yn hwb i'r economi wledig.

"Mae cael pobl i deithio'n wyrdd yn bwysig," meddai'r Cynghorydd Huw George. "Mae cael pobl i Sir Benfro yn bwysig.

"Ganrifoedd yn ôl roedd Jemeima Nicolas yn hel pobl o Sir Benfro ond 'Dewch yma' yw'r neges a 'Dewch ar y trên'.

"Mae 'na wasanaeth dyddiol a chroeso cynnes i bawb."

Dywedodd mai'r her fyddai i bobl leol ddefnyddio'r gwasanaeth a phrofi bod eisiau ei gadw.

Hefyd gan y BBC