Cynhadledd i daclo problem chwyn mewn afonydd

Cyhoeddwyd
Afon Dyfrdwy
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r chwyn yn broblem yn yr afon Dyfrdwy

Mae cynhadledd wedi edrych ar broblem chwyn goresgynnol a'u heffaith ar afonydd.

Canolbwyntiwyd ar dri math o chwyn, sef clymog Japan, jac y neidiwr ac efwr enfawr.

Yr Ymddiriedolaethau Afonydd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru wnaeth cynnal y gynhadledd ym Mharc Beaufort, ger Yr Wyddgrug, .

Meddai Phil Jones o Ymddiriedolaeth yr Afon Dyfrdwy mewn cyfweliad ar BBC Radio Cymru: "Maen nhw'n broblem anferth ar y Dyfrdwy a llawer o afonydd Cymru ar hyn o bryd.

"Ers rhyw ddwy neu dair blynedd rydyn ni'n gweld nhw'n cynyddu'n ofnadwy.

"Os na gawn ni afael arnyn nhw a'u lladd nhw maen nhw'n mynd i ddinistrio llawer o'r planhigion sydd yma'n barod ac ochrau'r afon."

Mae'r chwyn hefyd yn broblem yn Afon Clwyd ac Afon Conwy ac mae'r Ymddiriedolaethau'n cydweithio ar raglen i gael gwared ohonynt.

Gall y chwyn ymledu'n gyflym dros ben gan fygu bywyd gwyllt brodorol.

Taflu cysgod

Mae jac y neidiwr ac efwr enfawr, er enghraifft, yn taflu cysgod dros blodau gwyllt brodorol a'r pryfetach sy'n dibynnu arnyn nhw.

Cafodd y gynhadledd ei noddi gan y Cyngor Cefn Gwlad, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Natural England a'r awdurdodau lleol o fewn y dalgylch.

Nod y gynhadledd oedd rhoi dull systematig ar waith, ynghyd â hyfforddiant effeithiol, fel y gellir mynd i'r afael â rhywogaethau goresgynnol.

Cyn y gynhadledd, dywedodd Richard Lucas o'r Welsh Dee Trust: "Hyd yn hyn rydym wedi hyfforddi 28 o wirfoddolwyr sydd wedi'u hachredu i ddefnyddio chwynladdwyr ger systemau dŵr.

"Ond ein gobaith yw y bydd y gynhadledd yn ein galluogi i rannu arferion gorau ac annog llawer mwy i gymryd rhan."