Teuluoedd yn dod at ei gilydd i dyfu llysiau

  • Cyhoeddwyd
Plannu garllegFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae tatws, ffa moron a thomatos ymhlith y llysiau sydd yn cael eu tyfu

Mae prosiect garddio cymunedol yn Sir y Fflint wedi bod yn llwyddiant mawr gan dyfu tunnell o lysiau mewn blwyddyn.

Mae gwirfoddolwyr grŵp FlintShare wedi troi darn o dir corslyd a oedd wedi tyfu'n wyllt i bedwar gwely sy'n cynhyrchu llysiau a ffrwythau i dros 20 o deuluoedd.

Mae'r ardd gyntaf, yng Nghilcain, ger Yr Wyddgrug, newydd ddathlu ei benblwydd.

Mae mannau tebyg wedi eu creu yn Ffynnongroyw, Llaneurgain a Phenarlâg.

"Dwi wedi fy syfrdanu gan ddatblygiad y prosiect mewn blwyddyn yn unig," meddai Nikki Giles, un o aelodau cyntaf y grŵp sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr.

Fe wnaeth pentrefwyr Cilcain glirio cae tair erw er mwyn plannu eu llysiau, sy'n cynnwys tatws, ffa, moron a thomatos yn ogystal â ffrwythau.

Pryd Indiaidd

"Mae pob aelod o'r grŵp wedi bod yn hapus iawn gyda'r cynnyrch, yn enwedig yr amrywiaeth a'r llysiau ffres, hyfryd," meddai.

I ddathlu penblwydd cyntaf y prosiect trefnwyd pryd o fwyd Indiaidd gan ddefnyddio eu cynnyrch eu hunain.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Yr ardd yng Nghilcain, sy'n dair erw o faint, yw'r mwyaf

Mae aelodau'r grŵp wedi cael caniatad i ddefnyddio'r tir gan berchnogion tir lleol fel rhan o brosiect sy'n debyg i brosiectau amaeth wedi ei gefnogi gan y gymuned.

Mae'r ardd yn Ffynnongroyw ar dri chwarter erw tu ôl i eglwys y pentref.

Dywedir bod y tir yn gorslyd ond mae gwirfoddolwyr wedi ei wneud yn "gynhyrchiol ac yn barod am amaethu pellach".

Mae'r ardd ym Mhenarlâg wedi ei leoli mewn perllan yn agos i Siop Fferm Penarlâg.

Mae grŵp Cilcain yn cynnal cyfarfod agored i bob aelod o'r prosiectau garddio ddydd Sadwrn Chwefror 18.

Ac fe fydd cyfarfod agored hefyd yn Neuadd y Dref, Yr Wyddgrug ar Fawrth 3 rhwng 2 a 3.30pm i'r rhai sydd am ddarganfod mwy am y prosiect.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol