Sinema deithiol yn dod i Gwm Afan

  • Cyhoeddwyd
Richard BurtonFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Richard Burton ei eni ym Mhontrhydyfen

Ers tro, mae tref ddiwydiannol Port Talbot wedi cael ei hystyried yn lle sy'n magu actorion byd-enwog megis Richard Burton, Anthony Hopkins a Michael Sheen i enwi rhai.

Erbyn hyn, diolch i grant o £250,000 gan Cronfa'r Loteri Fawr i Asiantaeth Ffilm Cymru, bydd y ffilmiau'n dod yn llythrennol i ardal Gastell-nedd Port Talbot.

Bydd yr Asiantaeth yn defnyddio'r arian i redeg a datblygu prosiect ffilm gymunedol tair blynedd yng Nghwm Afan, gyda'r nod o ddarparu mynediad i ffilmiau i'r gymuned gyfan.

Bydd sinema gymunedol yn cael ei chreu, ei sefydlu a'i rhedeg gan wirfoddolwyr.

'Sinema deithiol'

Bydd ffilmiau'n cael eu dangos mewn lleoliadau amrywiol ar draws y rhanbarth, gan wneud defnydd o adeiladau ysgol a chymunedol sydd ddim yn cael y defnydd llawn.

Bydd cyfleoedd hyfforddi'n sail i'r prosiect a fydd yn cynyddu sgiliau gweithwyr o fewn y gymuned i ddefnyddio a dysgu gyda ffilm.

Mae rhan o'r arian yn cael ei ddefnyddio i ariannu fan deithiol ag ystod lawn o gyfarpar i ddangos ffilmiau hefyd.

Wrth edrych ymlaen at roi'r prosiect ar waith, dywedodd Prif Weithredwr dros dro Asiantaeth Ffilm Cymru, Suzanne Alizart, y bydd Film@Afan yn galluogi cymuned i ddatblygu rhaglen gyfoethog ac amrywiol o weithgareddau ffilm.

"Bydd yn hyrwyddo cynnwys cymdeithasol a meddwl yn entrepreneuraidd trwy ddatblygiad creadigol.

"Erbyn diwedd y prosiect tair blynedd byddwn wedi helpu i ddatblygu model sinema deithiol hunangynhaliol mewn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

"Gobeithiwn y bydd hyn yn arwain at ddatblygu cynlluniau mewn cymunedau eraill yn y dyfodol."

Fe fydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at yr ymgyrch eiriolaeth barhaus ar gyfer buddsoddiad cynyddol mewn darparu gwybodaeth am ffilmiau a'r cyfryngau: sgiliau allweddol y dylai fod gan bawb fynediad iddynt yn y 21ain Ganrif.

"Yn bwysicaf oll, mewn ardal lle mae'r diwydiannau traddodiadol yn diflannu ac mae lefelau diweithdra'n uchel, gallai'r prosiect hwn gynnig cyfle i bobl gychwyn ar lwybrau newydd o fewn y sector creadigol cynyddol trwy annog awydd am ffilm a meddwl yn greadigol am sut i ddefnyddio adnoddau presennol," ychwanegodd Ms Alizart.

"Wrth gwrs mae'n gyfle hefyd i bobl ddod ynghyd a mwynhau'r profiad cymunedol gwych y mae ffilm yn ei gynnig."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol