Sinema deithiol yn dod i Gwm Afan

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionCafodd Richard Burton ei eni ym Mhontrhydyfen

Ers tro, mae tref ddiwydiannol Port Talbot wedi cael ei hystyried yn lle sy'n magu actorion byd-enwog megis Richard Burton, Anthony Hopkins a Michael Sheen i enwi rhai.

Erbyn hyn, diolch i grant o £250,000 gan Cronfa'r Loteri Fawr i Asiantaeth Ffilm Cymru, bydd y ffilmiau'n dod yn llythrennol i ardal Gastell-nedd Port Talbot.

Bydd yr Asiantaeth yn defnyddio'r arian i redeg a datblygu prosiect ffilm gymunedol tair blynedd yng Nghwm Afan, gyda'r nod o ddarparu mynediad i ffilmiau i'r gymuned gyfan.

Bydd sinema gymunedol yn cael ei chreu, ei sefydlu a'i rhedeg gan wirfoddolwyr.

'Sinema deithiol'

Bydd ffilmiau'n cael eu dangos mewn lleoliadau amrywiol ar draws y rhanbarth, gan wneud defnydd o adeiladau ysgol a chymunedol sydd ddim yn cael y defnydd llawn.

Bydd cyfleoedd hyfforddi'n sail i'r prosiect a fydd yn cynyddu sgiliau gweithwyr o fewn y gymuned i ddefnyddio a dysgu gyda ffilm.

Mae rhan o'r arian yn cael ei ddefnyddio i ariannu fan deithiol ag ystod lawn o gyfarpar i ddangos ffilmiau hefyd.

Wrth edrych ymlaen at roi'r prosiect ar waith, dywedodd Prif Weithredwr dros dro Asiantaeth Ffilm Cymru, Suzanne Alizart, y bydd Film@Afan yn galluogi cymuned i ddatblygu rhaglen gyfoethog ac amrywiol o weithgareddau ffilm.

"Bydd yn hyrwyddo cynnwys cymdeithasol a meddwl yn entrepreneuraidd trwy ddatblygiad creadigol.

"Erbyn diwedd y prosiect tair blynedd byddwn wedi helpu i ddatblygu model sinema deithiol hunangynhaliol mewn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

"Gobeithiwn y bydd hyn yn arwain at ddatblygu cynlluniau mewn cymunedau eraill yn y dyfodol."

Fe fydd y prosiect hefyd yn cyfrannu at yr ymgyrch eiriolaeth barhaus ar gyfer buddsoddiad cynyddol mewn darparu gwybodaeth am ffilmiau a'r cyfryngau: sgiliau allweddol y dylai fod gan bawb fynediad iddynt yn y 21ain Ganrif.

"Yn bwysicaf oll, mewn ardal lle mae'r diwydiannau traddodiadol yn diflannu ac mae lefelau diweithdra'n uchel, gallai'r prosiect hwn gynnig cyfle i bobl gychwyn ar lwybrau newydd o fewn y sector creadigol cynyddol trwy annog awydd am ffilm a meddwl yn greadigol am sut i ddefnyddio adnoddau presennol," ychwanegodd Ms Alizart.

"Wrth gwrs mae'n gyfle hefyd i bobl ddod ynghyd a mwynhau'r profiad cymunedol gwych y mae ffilm yn ei gynnig."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol