Cyngerdd yn ail-agor Neuadd Gwyn wedi tân

  • Cyhoeddwyd
Neuadd GwynFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd doniau lleol yn agor y neuadd ar ei newydd-wedd

Bydd neuadd Oes Fictoria ddifrodwyd yn llwyr gan dân bedair blynedd yn ôl yn ail agor fis Mawrth.

Dywed penseiri bod y cynllun cyfoes yn gweddu i'r hyn oedd yn weddill o Neuadd Gwyn yng Nghastell-nedd wedi'r tân fis Hydref 2007.

Tua £9 miliwn yw cost derfynol adnewyddu'r theatr yn yr hen adeilad 120 oed.

Bydd y cyngerdd ar noson agoriadol Neuadd Gwyn nos Iau Mawrth 8.

I nodi'r achlysur, mae cyngerdd arbennig wedi'i threfnu a fydd yn rhoi llwyfan i ddoniau ifanc yr ardal.

'Taith hir a chymhleth'

Bydd gwahoddedigion, sy'n cynrychioli amrywiaeth o sefydliadau ar draws y sir a thu hwnt, yn ymuno yn y dathliadau a fydd yn cynnwys cerddoriaeth, theatr, canu a dawnsio.

Dywedodd Ali Thomas, arweinydd Castell-nedd Port Talbot: "Roedd y cyngor wedi addo ailadeiladu'r adeilad sy'n agos at galonnau cynifer o bobl, ac mae wedi bod yn daith hir a chymhleth.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dros 70 o ddiffoddwyr yn taclo'r fflamau ar ei anterth

"Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth yn ystod y cyfnod wrth i'r gwaith adeiladu ddatblygu dros y tair blynedd diwethaf.

"Rydym wedi parchu traddodiad a hanes yr adeilad ond rydym hefyd wedi gallu darparu lleoliad cyfoes go iawn i'r celfyddydau a fydd yn ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol."

Bydd y cyflwynydd teledu, Sarra Elgan, sy'n hanu o Gastell-nedd, yn cyflwyno'r cyngerdd.

Caiff y cyhoedd gyfle i weld yr adeilad newydd mewn diwrnodau agored ar Fawrth 9 a 10.

"Rwy'n siŵr y bydd pawb mor falch ag yr ydym ni ar ôl iddyn nhw weld Neuadd Gwyn," meddai'r cynghorydd.

'Rhaglen lawn'

Mae'r Neuadd Gwyn newydd yn cynnwys awditoriwm theatr draddodiadol, sinema 3D, stiwio amlbwrpas yn ogystal â chaffi-bistro a bar egwyl.

Mae cyfleusterau ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau corfforaethol eraill yno hefyd.

Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau wedi'i threfnu gyda pherfformiad cyntaf o'r sioe gerdd "Full Monty" gan Gymdeithas Operatig Amatur Melin Cryddan.

Bydd y gantores a'r gyfansoddwraig Cerys Matthews hefyd yn perfformio yn ystod mis Ebrill.

Roedd y neuadd yn cael ei hadnewyddu pan ddigwyddodd y tân.

Difrodwyd y to a llawer o'r tu fewn yn ystod y tân.

Roedd modd gweld y fflamau am filltiroedd.

Yn ystod yr ailadeiladu mae gweithwyr wedi defnyddio deunydd naturiol, lleol sy'n gynaliadwy, gan ddefnyddio sgiliau traddodiadol law yn llaw â thechnegau modern.

Cafodd y gwaith ei ariannu drwy grantiau, yswiriant ac arian gafodd ei gasglu ar gyfer y gwaith gwreiddiol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol