Mwy o achosion brech goch

  • Cyhoeddwyd

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi annog rhieni i drefnu bod eu plant yn cael brechiadau MMR.

Dywedon nhw fod mwy o achosion y frech goch yn gysylltiedig ag Ysgol Eifionydd ym Mhorthmadog, Gwynedd.

Hyd yn hyn mae 10 o blant â'r clefyd.

Bydd sesiwn brechu yn yr ysgol ddydd Mercher, Chwefror 22.

Symptomau

Mae'r frech goch yn salwch firaol hynod heintus sy'n cael ei ddal trwy gysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd wedi'i heintio neu drwy'r aer gan ddefnynnau a ddaw o besychu a thisian.

Mae'r symptomau'n cynnwys twymyn, symptomau tebyg i annwyd, lludded, conjynctifitis a brech frowngoch amlwg.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, nid oes triniaeth benodol ar gyfer y frech goch. Yn hytrach, dylid seilio triniaeth ar liniaru symptomau.

Oherwydd bod y frech goch yn cael ei hachosi gan firws, nid yw gwrthfiotigau'n effeithiol, ond gallant gael eu rhoi ar bresgripsiwn os oes haint bacteriol eilaidd yn datblygu.

Dylid holi meddyg os yw'r frech goch yn cael ei hamau a dylai unrhyw un sydd â'r frech goch gael eu monitro'n ofalus am gymhlethdodau.

Mae'n bosibl y bydd angen triniaeth ysbyty petai cymhlethdodau difrifol yn datblygu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol