Gohirio ras foduro yn Abertawe 'tan fis Medi'

  • Cyhoeddwyd
Ras Traeth WestonFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae hyd at 2,000 yn cystadlu yn y ras yn Wester-super-Mare bob blwyddyn gyda hyd at 80,000 yn gwylio

Mae ras foduro oedd i fod cael ei chynnal yn Abertawe ym mis Mawrth wedi'i gohirio wedi i drefnwyr fethu â gwneud cais am drwydded amgylcheddol mewn pryd.

Roedd cwmni EHOL Activities yn bwriadu cynnal tridiau o rasio motocross a beiciau cwad ar draeth yn y ddinas rhwng Mawrth 2 a 4.

Bydd y digwyddiad yn awr yn cael ei gynnal ym mis Medi wrth i'r cwmni gwneud cais am ddefnyddio peiriannau o dan y llinell lanw.

Roedd Cabinet Cyngor Abertawe wedi caniatáu i'r digwyddiad gael ei gynnal am flwyddyn ond mae pryderon am effaith y rasio ar yr amgylchedd a sŵn y beiciau modur.

Cwrs tair milltir

Dywedodd Gareth Hockey, cyfrwyddwr RHL Activities: "Cawsom wybod bod angen trwydded caniatâd morol arnom yr wythnos diwethaf.

"Roedd hyn yn cynnwys hysbysiad statudol 28 diwrnod felly bu'n rhaid inni ohirio'r digwyddiad."

Dywedodd Mr Hockey ei fod yn disgwyl i 1,009 o feicwyr modur gystadlu ym mis Medi.

"Rwy'n benderfynol i'r digwyddiad fynd yn ei flaen, nid yw'r effaith ar y traeth mor wael ag y mae pawb yn meddwl," meddai.

Fe fyddai miloedd o dunelli o dywod yn cael ei symud er mwyn creu twyni tywod ar gyfer cyrsiau beiciau modur a beiciau gyriant pedair olwyn ger y ganolfan ddinesig.

Fe fyddai'n cynnwys cau rhan sylweddol o'r traeth yn ystod y gwaith o baratoi'r digwyddiad, er mwyn creu'r cwrs tair milltir a fyddai'n cynnwys hyd at 40 o dwyni.

Mae cwmi RHL Activities wedi cynnal y Weston Beach Race, sy'n denu hyd at 80,000 o gefnogwyr, yn Weston-super-Mare ers 10 mlynedd.

Mae Cyngor Sir a Dinas Abertawe yn honni y gallai hyd at 70,000 o gefnogwyr dyrru i'r ddinas, ac y byddai'r digwyddiad yn dod â dros £3 miliwn y flwyddyn i'r economi leol unwaith y byddai wedi ei sefydlu.

Mae swyddogion o'r cyngor wedi ymweld â'r digwyddiad yn Weston-super-Mare y llynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: "Er ein bod ni'n siomedig bod y ras wedi'i gohirio rydyn ni'n edrych ymlaen at gydweithio â'r trefnydd i gynnal y ras yn Abertawe yn y dyfodol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol