Norofirws yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg

  • Cyhoeddwyd
NorofirwsFfynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Dylai unigolyn aros am o leiaf 48 awr os yw wedi cael symptomau chwydu neu ddolur rhydd cyn ymweld a'r ysbyty

Mae Bwrdd Iechyd Cwm Taf yn ymateb i sawl achos o'r salwch stumog, norofirws, yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant.

Mae saith ward wedi eu heffeithio ac wedi cau am gyfnod yno.

Mae 'na gais i'r cyhoedd i beidio ag ymweld â'r ysbyty os yn bosib.

Dywedodd y bwrdd iechyd bod mesurau mewn grym i leihau'r risg i gleifion.

Daw hyn wedi achosion o'r salwch mewn ysbytai yng ngogledd a gorllewin Cymru yn gynharach yn yr wythnos.

Gall y firws ledu'n hawdd o un unigolyn i un arall ac mae'n achosi teimlo'n gyfoglyd yn sydyn, poen stumog ac yna chwydu "hyrddiol" drwg a neu ddolur rhydd.

Efallai hefyd y bydd ychydig o wres, cur pen, cramp yn y stumog a breichiau a choesau poenus.

Er nad ydi'r salwch yn un difrifol gan fod cleifion ysbyty yn wan beth bynnag gall fod yn fwy peryglus.

Dywedodd y bwrdd iechyd na ddylai aelodau'r cyhoedd ymweld â'r ysbyty oni bai ei fod yn argyfwng ac i beidio mynd yno os ydyn nhw wedi diodde' o salwch stumog neu ddolur rhydd dros y 2-3 diwrnod diwethaf.

Y cyngor i unrhyw un sy'n diodde' o'r symptomau yw peidio ymweld â'r adran frys ond i gysylltu gyda'r meddyg teulu.

Fe ddylai unrhyw ymwelydd olchi eu dwylo gyda dŵr a sebon wrth fynd i mewn ac allan o unrhyw ward.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol