Dynes yn cyfadde' i dderbyn £48,000 drwy dwyll

Cyhoeddwyd

Mae dynes o Gonwy wedi ei chyhuddo o gael £48,000 drwy dwyll.

Roedd dyn yn credu mai fo oedd tad ei merch.

Mae Elen Owen, 47 oed, wedi pledio'n euog i 15 cyhuddiad sy'n dyddio o 1999 i 2008.

Bydd yn cael ei dedfrydu yn ddiweddarach ar ôl i adroddiadau gael eu paratoi.

Mae'r barnwr, Merfyn Hughes QC, wedi dweud bod y ffaith ei bod yn cael ei rhyddhau ar fechnïaeth ddim yn adlewyrchu difrifoldeb ei throseddau.

Rhybuddiodd y gallai wynebu cyfnod dan glo.