Toriadau 'enfawr mewn cyflogau rygbi?

Gwyn Jones Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae Gwyn Jones yn meddwl y bydd rhaid ailstrwythuro rygbi rhanbarthol yng Nghymru

Mae cyn gapten tîm rygbi Cymru, Gwyn Jones, wedi rhybuddio bydd yn rhaid i chwaraewyr sy'n cynrychioli rhanbarthau Cymru wynebu toriadau "enfawr" mewn cyflogau yn y dyfodol.

Daw ei sylwadau yn dilyn datganiad cefnogwr ariannol y Gleision, Peter Thomas, na fydd chwaraewyr cenedlaethol yn cael eu talu pan fyddant yn chwarae i Gymru.

Dywedodd Jones, 39, a chwaraeodd dros Gymru 13 o weithiau: "Mae'n rhaid i'r chwaraewyr sylweddoli y bydd rhaid iddynt dderbyn toriadau enfawr mewn cyflogau os ydynt am chwarae rygbi yng Nghymru."

Y gred yw y gallai bachwr y Gweilch, Huw Bennett, fod yn un o'r chwaraewyr fydd yn chwarae'r tu allan i Gymru yn y dyfodol agos.

'Toriadau mawr'

"Eisoes rydyn ni wedi clywed am Huw Bennett, a bod Paul James ac Ian Evans o'r Gweilch heb gael cynnig cytundebau ar gyfer y flwyddyn nesaf," meddai Jones.

"Mae'r Gleision wedi dweud yn barod y byddan nhw'n cael gwared â llawer o chwaraewyr.

"Mae'n rhaid i chi ystyried hyn o safbwynt rhai o'r cadeiryddion, sydd wedi buddsoddi arian mewn clybiau am flynyddoedd i gynnal fframwaith sydd ddim yn gweithio - dyw'r buddsoddiad ddim yn werth yr arian maen nhw'n talu'r chwaraewyr.

"Felly, mae'n rhaid i'r chwaraewyr sylweddoli y bydd rhaid iddynt dderbyn toriadau mawr mewn cyflogau os ydynt am aros yng Nghymru - neu chwarae'r tu allan i Gymru.

"Rwy'n meddwl y bydd ailstrwythuro enbyd o ran rygbi rhanbarthol yng Nghymru."

Codi arian

Mae'r Gleision, y Gweilch, y Scarlets a'r Dreigiau eisoes wedi dweud y byddan nhw'n talu uchafswm o £3.5m o ran cyflogau'r tymor nesaf, o'i gymharu ag uchafswm cyflogau o £7.1m yn Ffrainc.

Ar hyn o bryd mae prif chwaraewyr Cymru yn derbyn cyflog cyson gan eu clybiau neu ranbarthau, yn ogystal â chytundeb ag Undeb Rygbi Cymru ar gyfer gemau rhyngwladol.

Mae'r pedwar rhanbarth yn cael eu hariannu'n rhannol gan yr undeb, sy'n rhoi £6m rhwng y pedwar ohonynt bob blwyddyn.

Ond mae'n rhaid i'r rhanbarthau godi gweddill yr arian eu hunain.

Er gwaethaf llwyddiant y tîm cenedlaethol, mae nifer y bobl sy'n gwylio'r gemau rhanbarthol wedi bod yn isel.

Yn ddiweddar penderfynodd y Gleision ddychwelyd i'w cyn gartref ym Mharc yr Arfau ar gyfer rhai o'u gemau oherwydd tyrfaoedd isel yn Stadiwm Caerdydd.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.