Claf mewn ambiwlans am bron wyth awr

Cyhoeddwyd
Ysbyty GwyneddFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y bwrdd iechyd ei bod hi'n gyfnod o brysurdeb eithriadol

Bu'n rhaid i glaf aros mewn ambiwlans am saith awr a hanner y tu allan i Ysbyty Gwynedd ym Mangor dros y penwythnos oherwydd prinder gwelyau.

Mae cynghorydd lleol sydd newydd ymddeol o'r gwasanaeth ambiwlans wedi condemnio'r oedi "anhygoel" a dweud bod "rhywbeth mawr o'i le ar y sefyllfa fel mae hi".

Dywedodd y Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes fod oedi o'r fath wedi gwaethygu yn ystod ei ddwy flynedd olaf fel dyn ambiwlans ond ychwanegodd nad oedd bai ar y gwasanaeth ambiwlans nac ar staff yr ysbyty.

Nid yw enw'r claf wedi cael ei gyhoeddi.

'Yn brysur iawn'

Mewn datganiad dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Roedd Adrannau Gofal Brys ar draws Gogledd Cymru yn brysur iawn tuag at ddiwedd yr wythnos ddiwethaf a thros y penwythnos ar adeg pan fo galw mawr am ein gwasanaethau.

"Cwtogwyd ar y nifer o welyau oedd ar gael oherwydd yr achosion Norofirws a'r angen i reoli'r achosion.

"Roedd hyn yn golygu bod y gallu i dderbyn cleifion i welyau gofal llym yn gyfyngedig, gan arwain at oedi wrth dderbyn cleifion o'r Adrannau Brys i wardiau.

"Roedd y ffactorau hyn yn golygu bod rhai ambiwlansiau yn aros tu allan i Adrannau Brys yn hirach na'r hyn y byddwn yn ei ystyried yn dderbyniol.

"Fodd bynnag, o dan yr amgylchiadau hyn, bydd cleifion yn cael eu hasesu yn yr ambiwlans i sicrhau eu bod yn ddiogel a bydd y rhai â'r angen mwyaf am ofal brys yn cael eu blaenoriaethu.

"Hoffai'r bwrdd iechyd ddiolch i'w staff am eu hymrwymiad parhaol a'u proffesiynoldeb wrth gynnal gwasanaethau diogel yn ystod y cyfnodau heriol a hefyd ymddiheuro i'r cleifion a fu o bosibl yn aros yn hirach nag arfer."

'Oddi ar y lôn'

Yr hyn oedd yn poeni Mr Hughes oedd bod yr oedi yn golygu nad oedd ambiwlans ar gael am y cyfnod dan sylw a hefyd fod y claf wedi gorfod aros yng nghefn yr ambiwlans yn ystod y cyfnod.

"Os ydi'r ambiwlans yno am bron iawn i wyth awr, mae oddi ar y lôn.

"Y claf wedyn - sut maen nhw'n teimlo? Fasa chi'n licio tasa rhywun o'ch teulu chi yng nghefn ambiwlans am bron wyth awr?

"Mae'r 'control' sy'n penderfynu lle mae'r ambiwlansys yma'n mynd mewn trafferth wedyn achos maen nhw wedi colli un ambiwlans."

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Ambiwlans Cymru: "Rydym yn ymwybodol o'r oedi yn yr ysbyty ac yn parhau i weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau bod cleifion yn cael eu trosglwyddo i'r ysbyty cyn gynted ac mor ddiogel â phosib fel bod ein staff wedyn ar gael yn y gymuned ar gyfer yr alwad 999 nesaf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol