Cymeradwyo cyffur canser i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Prostate cancer cellFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae abiraterone wedi dangos y gall ymestyn bywydau pobl o fwy na thri mis

Mae cyffur all ymestyn bywydau dynion gyda chanser y prostad am gymaint â thri mis wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio yng Nghymru.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, wedi ategu penderfyniad Grŵp Meddyginiaethau Strategol Cymru Gyfan (AWMSG) i ganiatáu'r defnydd o'r cyffur abiraterone.

Cafodd y defnydd o'r cyffur ei wrthod am y tro gan NICE, sy'n penderfynnu pa gyffuriau sy'n cael eu defnyddio gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru a Lloegr, er nad oes penderfyniad terfynol hyd yma.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n ystyried canllawiau terfynol NICE pan fyddan nhw'n cael eu cyhoeddi.

Cyffredin

Canser y prostad yw'r mwyaf cyffredin ymhlith dynion yn y DU gyda thua 37,000 o ddynion yn cael diagnosis o'r canser bob blwyddyn.

Mae 10,000 yn marw o'r clefyd yn flynyddol sy'n ei wneud yr ail achos mwyaf cyffredin o farwolaeth drwy ganser mewn dynion.

Dangosodd profion y gall abiraterone ymestyn bywydau dynion o hyd at dri mis. Mae'n costio ychydig llai na £3,000 am gyflenwad mis o'r cyffur, ond mae'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol wedi cael cynnig ei brynu am bris llawer llai.

Yn gynharach ym mis Chwefror, dywedodd NICE nad oedd y budd ddaw o'r cyffur yn cyfiawnhau'r gost o'i brynu, ond roedd hynny wedi gwylltio elusennau canser.

'Cam sylweddol'

Wrth glywed am y penderfyniad yng Nghymru, dywedodd yr Athro John Wagstaff o adran oncoleg Coleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe ei fod yn gam sylweddol ymlaen i gleifion yng Nghymru.

"Tan yn ddiweddar," meddai, "ychydig iawn o driniaethau sydd wedi bod ar gael i'r cleifion yma, felly mae argaeledd y cyffur yma yn mynd yn llawer agosach at ateb y galw pwysig.

"Bydd fy uned yn ceisio defnyddio'r cyffur yma i gleifion perthnasol cyn gynted â phosib."

Cadarnhaodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod AWMSG wedi cymeradwyo'r defnydd o abiraterone yng Nghymru, ond ychwanegodd:

"Rydym yn ymwybodol nad yw NICE eto wedi cyhoeddi ei ganllawiau terfynol, ac fe fyddwn yn ystyried y dystiolaeth pan fydd yn cael ei chyhoeddi."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol