Carwyn Jones yn cefnogi treth ar fancwyr

Cyhoeddwyd
Carwyn JonesFfynhonnell y llun, bbc

Carwyn Jones yw'r arweinydd llywodraethol cyntaf yn y DU i gefnogi treth ar weithrediadau masnachol, neu'r dreth Robin Hood fely mae'n cael ei hadnabod.

Mae'n ymuno gydag arweinwyr busnes, gwleidyddol a chymdeithasol ar draws y byd - sy'n cynnwys Bill Gates ac Archesgob Caergaint - sy'n galw am dreth fechan er mwyn codi arian i daclo tlodi ym Mhrydain a thramor.

Daeth cefnogaeth Mr Jones i'r dreth ar drothwy cyhoeddi'r taliadau bonws diweddaraf i fancwyr, a dywedodd Mr Jones:

"Rhaid i rannau o'r diwydiant gwasanaethau ariannol dderbyn y cyfrifoldeb am ein trafferthion economaidd presennol.

"Nid wyf yn erbyn bancwyr, nac yn negyddol tuag at ddiwydiant gwasanaethau ariannol cyfrifol. I'r gwrthwyneb - mae cyllid yn sector pwysig iawn o'n heconomi, ac rwyf am weithio gyda'r sector i ddod â mwy o swyddi cyllid i Gymru.

"Ond rwy'n credu bod treth Robin Hood ar y lefel cywir yn rhesymol ac yn cynnig ffordd ymarferol bwysig i'r diwydiant ddangos ei gyfraniad i gymdeithas.

"Mae cyfrifoldeb cymdeithasol yn rhywbeth y mae Cymru yn deall yn dda, ac rwy'n hyderus y bydd pobl ar draws y wlad ar draws y sbectrwm gwleidyddol yn cefnogi'r dreth yma."

'Disgwyliad rhesymol'

Ymhlith y gwledydd sy'n cefnogi'r dreth y mae'r Almaen a Ffrainc, ac mae disgwyl i fwy o ffigyrau amlwg yng ngwleidyddiaeth Cymru ddatgan eu cefnogaeth mewn digwyddiad yn y Senedd ddydd Mercher sy'n cael ei drefnu gan elusen Oxfam Cymru.

Mae'r Comisiynydd Ewropeaidd sydd â chyfrifoldeb am weithredu'r cynllun - Algirdas Semeta - yn y DU yr wythnos hon ar gyfer gwrandawiad yn Nhŷ'r Arglwyddi er mwyn ceisio chwalu dadleuon y rhai sy'n gwrthwynebu'r dreth.

Dywedodd Mr Semata: "Rwy'n credu ei fod yn ddisgwyliad rhesymol i nifer o'n dinasyddion bod y sector ariannol yn rhoi yn ôl o leiaf peth o'r arian a dalwyd iddynt yn ystod yr argyfwng."

'Ynysu'

Dywedodd pennaeth Oxfam Cymru, Stephen Doughty: "Mae cefnogaeth y prif weinidog i'r dreth Robin Hood yn dod ar adeg allweddol, a gobeithio y bydd yn anfon neges gref i Lywodraeth y DU.

"Mae'n bwysig i lais Cymru gael ei glywed. Wrth ddangos ein cefnogaeth, gallwn ddangos i David Cameron a George Osborne eu bod wedi eu hynysu o fewn y DU hyd yn oed."

Ni fyddai'r dreth yn effeithio ar weithrediadau bancio i gwsmeriaid arferol - cynilion a morgeisi ac ati - ond fe fyddai'n targedu gweithredoedd hapfasnachol mewn cyfranddaliadau, bondiau ac arian tramor.