BBC Cymru Fyw

Ymchwilio i achos posib o ollwng olew

Published

Mae swyddogion Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn ymchwilio ar ôl achos posib o olew wedi ei ollwng yng Nghei Newydd.

Mae'r asiantaeth wedi ymateb ar ôl adroddiad gan Gyngor Ceredigion fod haen o olew ac arogl cryf ar draeth y pentref yng Ngheredigion.

Mae swyddogion yr asiantaeth wedi canfod nad yw'r olew yn achosi unrhyw beryg i'r amgylchedd.

Dywed yr asiantaeth eu bod yn disgwyl i'r olew wasgaru ond eu bod yn monitro'r sefyllfa i ganfod a fydd angen iddyn nhw weithredu i symud yr olew o'r traeth.

Straeon perthnasol

  • Ymchwiliad i olew mewn harbwr