Teulu balch yn Twickenham dros y penwythnos

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Ken a Vicky Owens yn chwarae dros Gymru yn Twickenham ddydd Sadwrn

Mae gweld aelod o'r teulu yn cynrychioli eu gwlad yn rhywbeth arbennig i ymfalchïo ynddo.

Mae gweld dau yn gwneud hynny ar yr un diwrnod yn rhywbeth gwell fyth.

Dyna yw tynged y teulu Owens ddydd Sadwrn.

Bydd Ken, bachwr 25 oed y Scarlets, yn dechrau gêm i Gymru am y tro cyntaf yn Twickenham yn erbyn Lloegr ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Funudau wedi'r chwib olaf yn y gêm honno, bydd ei chwaer Vicky yn wynebu'r un gwrthwynebwyr ar yr un cae i dîm merched Cymru.

'Llusgo i wylio'

Mae'r cyfan yn destun balchder i'w tad Delme, ond yn flaenwr ei hun beth amser yn ôl ac sydd bellach yn llywydd ar glwb Athletic Caerfyrddin yn adran gyntaf cynghrair Swalec.

"Fy ngwraig a finnau oedd yn rhedeg y clwb ieuenctid felly roedd Vicky yn cael ei llusgo i wylio Ken yn chwarae bron bob penwythnos," meddai Delme.

"Yn y diwedd fe gafodd ddigon o wylio o'r cyrion ac fe ymunodd gyda'r tîm, ac roedd wrth ei bodd.

"Roedd y ddau, Ken a Vicky, yn dwli ar chwaraeon o bob math.

"Roedd tîm pêl-droed Caerfyrddin am arwyddo Ken am ei fod yn golwr eitha' da pan yn iau.

"Gallai Vicky fod wedi gwneud rhywbeth ohoni ar y cae hoci, ond fe ddewisodd rygbi yn y pen draw.

"Fe fydd yn ddiwrnod balch i'r teulu cyfan. Dyw peth ddim yn gallu bod yn llawer gwell na gwylio'ch mab a'ch merch yn chwarae i Gymru yn erbyn Lloegr ar yr un cae ar yr un diwrnod.

"Mae'n anhygoel."

'Gwirioni'

Mae Ken Owens yn edrych ymlaen yn arw at ei gêm ddydd Sadwrn, ond yn falch hefyd y bydd ei chwaer ar yr un cae.

"Mae'r teulu wedi gwirioni am fod y ddau ohonom yn chwarae yn Twickenham, ac fe fydd hynny'n gwneud pethau'n haws i Mam a Dad wrth deithio.

"Fe wnaethon nhw fethu chwarter awr cyntaf fy ngêm i yn Stadiwm y Mileniwm bythefnos yn ôl am eu bod wedi bod yn gwylio Vicky'n chwarae yn erbyn Yr Alban yn Cross Keys.

"Vicky yw'r chwaraewr gorau yn y teulu siŵr o fod.

"Os fedra i chwarae'n dda yn Twickenham, yna efallai y gallwn ni wneud dwbl arall yn Stadiwm y Mileniwm yn erbyn Yr Eidal."